Articles Posted by the Author:

  • CAD – to nie tylko rysowanie

    CAD – to nie tylko rysowanie

    Oprogramowanie CAD to nie tylko narzędzia wspomagające powstawanie dokumentacji technicznej. O sile tych programów decyduje w ostatnich czasach głównie dodatkowe, wbudowane aplikacje wspomagające inżyniera. To już także coś więcej niż tylko 3D CAD. Myślę tutaj o zastosowaniach specjalistycznego oprogramowania do zaawansowanych analiz i do automatyzacji tworzenia projektów. Można wyróżnić tutaj kilka istotnych elementów, jak np. […]


  • Transport w Polsce, ciągle rozwój?

    Transport w Polsce, ciągle rozwój?

    Rozwój transportu w Polsce najlepiej pokazać poprzez statystyki opublikowane przez GUS w ostatnich kilku miesiącach. Szczególnie ciekawe jest opracowanie „transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009”, stanowiące syntetyczne podsumowanie stanu branży. Spróbujmy zacytować kilka licz z tego raportu aby zobrazować jak ważkie to dane.