Articles Posted by the Author:

  • Szkolenia dla oświaty – najbardziej istotne informacje

    Szkolenia dla oświaty – najbardziej istotne informacje

    Obecne czasy spowodowały dużo wyzwań nie tylko w tematach związanych z postępem technicznym czy wielorakimi odkryciami, ale przede wszystkim z wychowaniem i edukacją. Padają coraz to nowsze pytania, które mają pomóc w silniejszym zrozumieniu współczesności, a które dotyczą m.in. związków pomiędzy dorosłymi a dziećmi, czy między uczniami a dydaktykami – nie można ukrywać, że zmiany […]