Czynności związane z wystawieniem certyfikatu energetycznego?

Certyfikat energetyczny powoli staje się dokumentem, który zaczyna obowiązywać coraz większe grupy właścicieli budynków. Jak na razie jest ono obowiązkowy dla wielu nieruchomości między innymi dla tych powstających od 2009 roku. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na usługę jaką jest wystawianie świadectw charakterystyki energetycznej.

W ramach wystawienia takiego certyfikatu, przeprowadzane są konkretne działania dla  oszacowania określonych parametrów. Na pierwszy miejscu znajduje się wizja lokalna oraz zapoznanie z projektem architektoniczno-budowlanym. Dlatego jeszcze przed wizytą specjalisty w naszym domu, warto jest zgromadzić możliwie największą ilość dokumentów odnośnie obiektu, aby osoba przeprowadzająca badanie miała jak najszerszy widok na aspekty związane z konstrukcją budynku. Dane przez nas przedstawione będą następnie zweryfikowane, wraz z wynikami z wizji lokalnej.

Pod uwagę brane są takie aspekty jak usytuowanie danego obiektu wobec stron świata lub odporność izolacji na typowe warunki atmosferyczne. Dokumentacja, którą na pewno warto jest mieć w zanadrzu to papiery dotyczące instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Oprócz tego, ważnymi są zaświadczenia na temat izolacji okien i drzwi . Przydatnym będzie również dokumentacja odnośnie rodzaju wykorzystanych materiałów izolacyjnych. Jeżeli na przestrzeni kilku ostatnich lat, doszło do jakichkolwiek zmian w dziedzinie izolacji domu, jest  to jak najbardziej ważna informacja, szczególnie dla osoby mającej wystawić certyfikat dla naszego domu.

Informacja, jakie zostały zawarte na takim świadectwie weryfikowane są przez odpowiedni program komputerowy. Następnie przeprowadzane są obliczenia, aż do uzyskania końcowych wyników, jakie zawarte zostaną w certyfikacie. Zawiera on informacje dotyczące miedzy innymi, ilości energii jaka musi być dostarczona w danym budynku, aby móc efektywnie go eksploatować.

Finalnie, otrzymujemy wydruk świadectwa energetycznego, ważnego przez  dziesięć lat, chyba że w czasie od jego otrzymania, zajdą jakiekolwiek zmiany które mogłyby wpłynąć na sposób eksploatacji obiektu pod względem pożytkowanej w tym celu energii. Jedna kopia danego świadectwa pozostaje w rękach firmy, w razie zgubienia dokumentu przez odbierającego. Certyfikat energetyczny jest rodzajem dokumentu który warto mieć i weryfikować, na przykład przy zakupie lub wynajmie mieszkania. Dzięki przedstawionym w nim informacjom możemy oszacować koszty utrzymania nieruchomości.


Zobacz także:

piece c.o. Warszawa – Karbon Energia