Fakty o ogrzewaniu pompą ciepła

Dlaczego w Europie Zachodniej na wielką skalę wykorzystuje się pompy ciepła? W Polsce są mało rozpowszechnione. Inwestycja w najbardziej ekologiczne urządzenie grzewcze i jego eksploatacja nie musi kosztować dużo.

Koszty pompy ciepła

Nim kupisz pompę ciepła, policz koszty długoterminowej eksploatacji. Stale rosnące ceny gazu i oleju opałowego powodują, że ogrzewanie pompą ciepła może być najmniej kosztowne. Wykorzystuje ona aż 75% darmowej energii, pochodzącej z powietrza, wody lub gruntu, a pozostałe 25% wytwarzane jest przez sprężarkę na prąd. Ilość zużycia prądu to koszt produkcji ciepła dla celów ogrzewania i ciepłej wody.

Stosunek mocy grzewczej urządzenia do ilości pobieranego przez nie prądu jest miarą sprawności systemu ogrzewania. Obecnie liderzy technologii posiadają w ofercie pompy ciepła z modulowaną mocą sprężarki. W wysokosprawnych pompach ciepła z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje się nawet 5 kWh energii cieplnej. Sprężarka może pracować wg niższej taryfy prądu, a nadmiar energii można użyć za dnia. Oszczędność daje przede wszystkim optymalizacja pracy pompy ciepła, dolnego źródła, instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wydajność pompy jest tym większa, im mniejsza jest różnica między ciepłem pozyskanym ze źródła, a przekazanym do instalacji grzewczej. W polskim klimacie najlepszym rozwiązaniem jest wybór energii skumulowanej w gruncie jako źródła dolnego oraz systemu niskotemperaturowego np. ogrzewania podłogowego jako odbiornika. Zastosowanie tego rozwiązania, przy prawidłowo wykonanej instalacji, pozwala na zwrot kosztów inwestycji już nawet po 7 latach eksploatacji – mówi Grzegorz Żurakowski z firmy Ecomotyl będącej jedynym dystrybutorem marki Heliotherm w naszym kraju.

Instalacja pompy ciepła

Pompa ciepła musi być zainstalowana przez profesjonalistów. Należy poprawnie dobrać i zwymiarować urządzenie. Ważna jest poprawna instalacja dolnego i górnego źródła ciepła. Błędy dają spadek efektywności urządzenia oraz niedogrzanie budowli, a zatem wyższe koszty eksploatacji. Moc pompy ciepła dobiera się do potrzeb grzewczych, określanych w bilansie cieplnym obiektu. Należy ustalić temperaturę i moc źródła ciepła (np. gruntu) oraz maksymalnej temperatury potrzebnej do zasilania instalacji. Dokładne określenie powyższych czynników pozwoli wybrać najbardziej efektywną pompę ciepła, która pozwoli obniżyć zużycie energii do minimum.

Ekologia

Podczas pracy pompy ciepła nie wydzielają się produkty uboczne. W przeciwieństwie do kotłów olejowych lub węglowych nie są emitowane trujące gazy. Dzięki temu w Europie Zachodniej rządy dopłacają do pomp.

Więcej informacji na stronie www.heliothermpolska.pl