RICS wprowadza System Regulacji Rzeczoznawców w Europie

Jednym z najważniejszych celów RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors, jest dbałość o przestrzeganie najwyższych standardów w szeroko rozumianej branży nieruchomości. Będąc światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów z wszystkich dziedzin związanych z nieruchomościami, RICS wprowadził nowy System Regulacji Rzeczoznawców (VRS), mający za zadanie ujednolicić standardy wykonywania tego zawodu na całym świecie.

RICS, jako niezależna instytucja, zrzeszająca na świecie blisko 100 000 specjalistów od nieruchomości, jest uznawana za gwaranta najwyższej klasy profesjonalizmu dbającego o jakość wykonywanych usług oraz o rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego.

Przeciwdziałając utrzymującej się w ostatnich latach niepewności na rynkach finansowych, europejscy rzeczoznawcy zrzeszeni w RICS, uruchomili System Regulacji Rzeczoznawców (VRS – Valuer Registration Scheme), którego głównym założeniem jest usankcjonowanie najwyższych standardów w dziedzinie wyceny nieruchomości. VRS wyznacza nowe podejście, mające na celu zwiększenie zaufania w realizacji doradztwa i wyceny nieruchomości oraz wzmocnienie najwyższych profesjonalnych standardów na rynku. Dzięki Systemowi klienci będą mogli w łatwiejszy sposób dotrzeć do najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych profesjonalistów w branży. System VRS został uruchomiony w Europie 12 września 2011 roku.

„W dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na doskonale wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą wyznacznikiem wiedzy i jakości oferowanych usług. Rynek domaga się wysokich standardów etycznych oraz większej przejrzystości metodologii w przygotowywaniu wyceny.” – komentuje wprowadzenie Systemu VRS pani Monika Dębska-Pastakia, MRICS, Prezes Zarządu RICS Polska, Partner oraz Prezes Zarządu firmy Knight Frank Sp. z o.o.

Inicjatywa pierwszej globalnej regulacji wycen nieruchomości uzyskała już aprobatę rzeczoznawców we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Rosji i Włoszech. Rozszerzenie zasięgu systemu VRS na kraje Europy kontynentalnej jest efektem sukcesu systemu w Wielkiej Brytanii, gdzie zadebiutował w październiku 2010. Następnym krokiem będzie wprowadzenie VRS w krajach azjatyckich.

Jean-Philippe Carmarans, MRICS, szef departamentu Valuation we Francji w DTZ i członek Europe Valuation Board RICS Europe powiedział: „Poprzez promowanie międzynarodowego podejścia i poprawy globalnych regulacji, proces podejmowania decyzji w sprawie wartości nieruchomości będzie coraz bardziej precyzyjny. System ten zagwarantuje profesjonalizm i najwyższą jakość w stosowaniu wytycznych RICS oraz Międzynarodowych Standardów Wyceny (IVS – International Valuation Standards) na całym świecie.”

RICS jest organizacją globalną, która wytycza standardy zawodowe profesjonalistom na rynku nieruchomości. 13,5 tys. zarejestrowanych rzeczoznawców przystąpiło do programu VRS już na etapie startu programu.

W coraz bardziej globalnym środowisku biznesowym, międzynarodowe standardy wyceny nieruchomości są niezbędne do osiągnięcia większej przejrzystości na rynku. Efektywne monitorowanie w Systemu Regulacji Rzeczoznawców (VRS) pozwoli na lepszą kontrolę i dopasowanie do funkcjonujących standardów i mechanizmów.

Po dwóch latach konsultacji, rozwoju i testowania, program został dopracowany przez czołowych ekspertów rzeczoznawstwa RICS, jako odpowiedź na globalny kryzys zaufania.

Ze względu na powszechny brak poczucia bezpieczeństwa finansowego, RICS zdiagnozował międzynarodową konieczność zmniejszenia ryzyka związanego z wyceną wszystkich typów nieruchomości i gruntów. Dla całej branży kluczowe jest, aby utrzymać i wzmocnić zaufanie klienta do norm i precyzji wycen.

Inicjatywa VRS będzie monitorować wszystkich członków, którzy dokonując wycen stosują Standardy Wyceny RICS (Czerwona Księga), zapewniające ustalone ramy i wytyczne praktyk i standardów, a także zgodność z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVS) uznane i przyjęte na całym świecie.

Wyceny zgodne ze standardami RICS i monitorowane przez System Regulacji Rzeczoznawców (VRS), będą spójne na arenie międzynarodowej, co zwiększy przejrzystość oraz pomoże w zapewnieniu dokładności istniejących już procesów wyceny nieruchomości.

Prezes Zarządu RICS Europe, Luciano Capaldo, FRICS, z Euroconsultancy-RE, powiedział: Wydarzenia ostatnich kilku lat wyraźnie wskazują jak ważna jest niezależna opinia, zgodna z najwyższymi i uznanymi na całym świecie standardami. To dokładnie to, co zapewniają zrzeszeni w RICS biegli rzeczoznawcy wspierani przez system regulacji VRS.”

Martin Brühl, FRICS, czołowa postać w niemieckiej branży nieruchomości również wspiera uruchomienie Systemu VRS. Będąc Partnerem Zarządzającym firmy Cushman & Wakefield w Niemczech oraz jednym z trzech Vice Prezesów RICS, powiedział: „System Regulacji Rzeczoznawców VRS, to nic innego jak dążenie do standaryzowania najwyższej jakości, etyki i przejrzystości w procesie wyceny. W RICS uznajemy prawo do samoregulacji branży jako cenny przywilej i obowiązek, który musimy odpowiednio pielęgnować. Dlatego właśnie wdrożenie systemu VRS w Europie jest kolejnym logicznym krokiem w dążeniu do doskonałości, a także pozwoli rzeczoznawcom zrzeszonym w RICS dodać kolejny znak gwarancji jakości i wiarygodności.”

Monika Dębska-Pastakia, MRICS, Prezes Zarządu RICS Polska, Partner oraz Prezes Zarządu firmy Knight Frank Sp. z o.o. skomentowała: „RICS Polska będąc jednym z prężniej rozwijających się oddziałów organizacji w Europie, z entuzjazmem przyjęło wprowadzenie Systemu Regulacji Rzeczoznawców VRS. Międzynarodowe standardy, które RICS promuje na wszystkich kontynentach są wyznacznikiem rozwoju branży nieruchomości. System VRS, jest mechanizmem motywującym rzeczoznawców do większego zaangażowania w samodoskonalenie się w swoim fachu, jest również zobowiązaniem do reprezentowania wartości, które za nim stoją.”

***

O RICS

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Jest wiodącą instytucją promującą rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego.

Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 100 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem standardów na lokalnych rynkach.

RICS jest niezależną, międzynarodową organizacją zawodową powstałą w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie.

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców,  którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wciąż młodym i rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku nieruchomości. Aktualny Zarząd RICS Polska został powołany 1 lipca 2011, a jego przewodniczącą została p. Monika Dębska-Pastakia, MRICS, Partner oraz Prezes Zarządu Knight Frank. Za rozwój organizacji w Polsce odpowiada p. Anna D. Konieczna, Country Manager RICS Polska.

Obecnie RICS Polska zrzesza ponad 200 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości.