RICS wyznacza nowe standardy dla brokerów i pośredników w obrocie nieruchomościami

Etyka, ochrona i ekspertyza – to podstawowe wartości będące osią nowego międzynarodowego kodeksu wytyczającego kierunki dla brokerów i pośredników nieruchomości. RICS jako instytucja zrzeszająca specjalistów z branży nieruchomości na całym świecie proponuje usystematyzowanie standardów pracy kolejnej grupy zawodowej.

Podczas odbywających się właśnie w Monachium targów REAL EXPO, RICS zaprezentował nowy dokument profesjonalistom z całego świata. REABS (the Real Estate Agency and Brokerage Standards), jest zbiorem wytycznych i dobrych praktyk, opracowanych przez najbardziej doświadczonych członków RICS, skierowanym do agencji i pośredników nieruchomości. Zaprezentowany dokument jest pierwszym tej skali, ujednoliconym i kompletnym zbiorem norm tworzących ramy wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości.

Porównując z międzynarodowej perspektywy przepisy prawa oraz centralne państwowe licencje w dziedzinie obrotu nieruchomościami, nie trudno zauważyć ogromne rozbieżności. Nawet w obrębie Europy i jednoczącego się rynku różnice pomiędzy lokalnymi regulacjami są znaczące. Wraz z postępującą globalizacją i stale rosnącą liczbą przedsiębiorców funkcjonujących równocześnie na wielu rynkach, wypracowanie spójnych wytycznych stało się koniecznością. „RICS, jako międzynarodowa, niezależna instytucja zrzeszająca doświadczonych specjalistów, zdiagnozowała potrzebę opracowania i ujednolicenia wzorców najlepszych praktyk, które będą pomocne w rozwoju zawodowym dla pośredników w obrocie nieruchomościami w różnych częściach świata” – mówi Dr Władysław Brzeski, FRICS, członek Zarządu RICS Polska, partner w REAS Sp. z o.o. „W momencie jego publikacji, dokument pełni rolę poradnika, a członkowie RICS nie mają obowiązku rygorystycznego stosowania zawartych w nim porad i zaleceń, niemniej jednak ambicją instytucji jest nieustające podnoszenie funkcjonujących standardów w branży. Prezentując Standardy, RICS liczy, że w naturalny sposób uzupełnią one istniejące krajowe przepisy i będą pomocne dla wszystkich, nawet nie zrzeszonych pośredników nieruchomości.” – dodaje Władysław Brzeski.

Standardy Pośredników Nieruchomości (REABS) zawierają zgeneralizowane porady dla pośredniczenia w transakcjach sprzedaży, zakupu, dzierżawy i najmu dla wszelkich rodzajów nieruchomości: mieszkaniowych, komercyjnych i rolnych. Pomimo poradnikowego charakteru i braku obowiązku stosowania się do nich przez członków RICS, Standardy będą zapewne przywoływane podczas rozstrzygania ewentualnych sporów w tym zakresie, który nie jest uregulowany przepisami prawnymi i standardami stosowanymi w danym kraju. Kierujący się nowymi Standardami pośrednicy nieruchomości, zobowiązują się do zapewnienia swoim klientom najwyższej klasy, obiektywnej i przejrzystej porady, uwzględniającej profesjonalne kompetencje i doświadczenie.

Transakcje na rynku nieruchomości w większości krajów świata są inicjowane przez brokerów i pośredników. W związku z rosnącą liczbą transakcji międzynarodowych, konieczne jest umocnienie globalnych ram określających najlepsze praktyki w świadczeniu usług. Wraz z rosnącą świadomością tej potrzeby Standardy REABS zostały niedawno przyjęte przez władze Hong Kongu i sukcesywnie są adoptowane przez wiodące firmy w Europie i Azji.

„Przejrzyste i łatwe do adaptowania na lokalne warunki globalne zestawienie zasad funkcjonowania agencji nieruchomości pozwoli na łagodniejszy i bardziej bezstronny sposób rozwiązywania ewentualnych konfliktów interesów. Jako RICS Polska bardzo przychylnie patrzymy na tę inicjatywę. Jednocześnie wiemy, że nasz lokalny rynek wymaga jeszcze wiele wysiłku aby zaproponowane Standardy stały się praktyką” – komentuje pani Monika Dębska-Pastakia, MRICS, Prezes Zarządu RICS Polska, Partner oraz Prezes Zarządu firmy Knight Frank Sp. z o.o.

***

O RICS

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Jest wiodącą instytucją promującą rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego.

Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 100 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem standardów na lokalnych rynkach.

RICS jest niezależną, międzynarodową organizacją zawodową powstałą w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie.

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców,  którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wciąż młodym i rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku nieruchomości. Aktualny Zarząd RICS Polska został powołany 1 lipca 2011, a jego przewodniczącą została p. Monika Dębska-Pastakia, MRICS, Partner oraz Prezes Zarządu Knight Frank. Za rozwój organizacji w Polsce odpowiada p. Anna D. Konieczna, Country Manager RICS Polska.

Obecnie RICS Polska zrzesza ponad 200 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości.