Darowizna: Kto może być obdarowanym?

Tu sprawa wygląda jednakowo, jak w przypadku darczyńcy. Obdarowanym na mocy umowy o darowiznę może stać się właściwie każdy. Nie posiada limitu wiekowego, nie posiada limitu dotyczącego posiadanego majątku albo innych praw, które stanowczo ograniczałyby możliwość zawarcia umowy o darowiznę. Dlatego tak wiele osób korzysta z tej formy prawnej.

Darczyńca to osoba, która daruje, czyli pokazuje pewien szczegół materialny na rzecz obdarowanego. Jak można się domyśleć – obdarowany jest w tym przypadku podmiotem, który otrzymuje określone dobro zatwierdzone w umowie o darowiznę. Częstokroć jest tak, że obdarowany jest prostą osobą fizyczną. Nie należy posiadać firmy, ażeby móc przyjąć darowiznę. Brak ograniczeń to domena darowizny, która jest wykorzystywana coraz częściej do wielu celów. Niestety, nie w każdej chwili zgodnych z prawem. Niektórzy wykorzystują luki prawne. Na szczęście organy państwowe stale dbają o to, ażeby umowa o darowiznę była doskonała pod kątem prawnym. Wtedy nie ma mowy o jakimkolwiek innym, złym wykorzystaniu darowizny.

Brak ograniczeń motywuje do tego, by korzystać z formy prawnej, jaką jest darowizna. Nie ma ograniczeń dotyczących darczyńcy lub obdarowanego. Są tylko ograniczenia, które dotyczą przywilejów. Darczyńca posiada bezsporne przywileje względem mienia, które ofiarował. Dokładnie tak samo, jak obdarowany, który zawsze ma możliwość korzystać z prawa zawartego za poradą umowy o darowiznę. Dlatego przed opisaniem umowy powinno się zapoznać się z wszystkimi prawami, przywilejami, obowiązkami i małymi druczkami, które istnieją przy każdej umowie.