Naucz się rozpoznawać fałszywe pieniądze – w Sosnowcu

Firma DCB – ekspert w dziedzinie wykrywania fałszywych banknotów i monet – organizuje spotkania o fałszowaniu pieniędzy. Najbliższe są w Sosnowcu 6 czerwca dla mieszkańców Osiedla Piastów oraz 8 czerwca dla mieszkańców osiedla Rudna. To część ogólnopolskiej kampanii Znam Swoje Pieniądze. Dzięki niej mamy nauczyć się rozpoznawania falsyfikatów.

Prelekcje skierowane do społeczności lokalnych są sposobem na przybliżenie mieszkańcom problemu fałszowania pieniędzy. Poznają oni skalę tego zjawiska oraz metody ochrony przed fałszywkami. Zaprezentowane im zostaną również założenia kampanii Znam Swoje Pieniądze i oferta spółki DCB.

Spotkanie dla mieszkańców osiedla Piastów będzie w poniedziałek 6 czerwca 2011 od 18.00 do 20.00 w Klubie Osiedlowym SSM Ziemowit, przy ul. Sąsiedzkiej 4, z kolei do mieszkańców osiedla Rudna spotkanie będzie 9 czerwca od 17.00 do 19.00 w Klubie Osiedlowym SSM Rudna przy ul. Hallera 16a.

Każdy Polak powinien posiadać niezbędną wiedzę w zakresie rozpoznawania fałszywych banknotów, aby nie być narażonym na negatywne konsekwencje związane z tym procederem. Zadaniem spółki DCB jest zatem edukacja różnych grup społecznych, aby ten cel osiągnąć. Nasze działania skierowane są nie tylko do kasjerów czy młodzieży. Teraz chcemy dotrzeć również do społeczności lokalnej, aby odpowiednia ochrona przed falsyfikatami była szeroko dostępna oraz znana” – mówi Sylwester Salach, prezes firmy DCB.