Poręczenie kredytu studenckiego

O kredytu studencki ubiegają się najczęściej te osoby, które wymagają dodatkowego wsparcia finansowego podczas studiowania, jednak nie mogą zagwarantować go rodzice. Kredyty studenckie obecnie są dostępne w czterech bankach, są to kredyty preferencyjne, do których dopłaca państwo, dlatego też są one bardzo tanie i nie są dużym obciążeniem finansowym dla studenta. Do tego, aby uzyskać kredyt studencki, niezbędne jest posiadanie dochodu na osobę w rodzinie niższego niż ustalany co roku pułap. Również kredyty tego rodzaju wymagają poręczenia.

Banki wykorzystują swoje przepisy do ustalenia zabezpieczenia kredytu studenckiego. Najczęściej jest to poręczenie. W tym celu poręczyciel musi osiągać określone zarobki. Może być to rodzic lub inna osoba z rodziny. Gdy jednak nie jest możliwe uzyskanie takiego poręczenia, można wnioskować o nie na kilka innych sposobów.

Gdy student nie może sprostać wymogom banków, wówczas może skorzystać z poręczenia wydanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub też przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczenia w wysokości zależnej od dochodu na osobę w rodzinie studenta. 100% poręczenia uzyskają studenci całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej, pozbawieni jej częściowo lub całkowicie i umieszczeni w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych rodzinnych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych, a także studencki, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 złotych. Poręczenie w wysokości 70% otrzymają studenci, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 1000 złotych.

O poręczenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą starać się ci studenci, którzy mieszkają na terenach wiejskich. Poręczenie w wysokości od 80% do 100% przyznawane jest w zależności od dochodu na osobę w rodzinie studenta. 100% poręczenia mogą uzyskać ci studenci, w których rodzinach korzysta się ze świadczeń w ramach pomocy społecznej. Szczegółowe dane można uzyskać w bankach.


Zobacz także:

fiskalline.pl – kasy fiskalne