System faktoringowy i dobra oferta dały sukces BGŻ

– Bardzo dobre wyniki to efekt kompleksowej oferty produktowej oraz wdrożenia nowoczesnego systemu do obsługi transakcji faktoringowych firmy Comarch – mówi Małgorzata Chmielewska, kierownik w Biurze Faktoringu banku BGŻ.

– W 2011 roku pozyskał 168 nowych klientów faktoringowych, a wartość nowych limitów wyniosła ponad 320 mln zł – dodała Chmielewska.

Faktoring polega na nabywaniu i finansowaniu przez bank wierzytelności krótkoterminowych (z możliwością odroczenia płatności do maksymalnie roku). Mogą one pochodzić z transakcji handlowych krajowych i zagranicznych. Factoring pomaga zachować płynność finansową przedsiębiorstwa i w mniejszym stopniu monitorować terminowość spłat kontrahentów. W obsłudze transakcji pomagają zaawansowane informatyczne systemy faktoringowe.

Bank BGŻ wykupił w 2011 roku ponad 109 tysięcy faktur o łącznej wartości 2,6 mld złotych. W poprzednim roku wartość obrotów wyniosła 1,8 mld złotych, dzięki czemu instytucja osiągnęła dynamikę na poziomie 45 proc.

Bank BGŻ dalej stawia na rozwój faktoringu, wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych korzystających z tej usługi oraz współpracę z coraz większą grupą odbiorców. Przedsiębiorcy coraz efektywniej wykorzystują bankowe limity. Jak dodaje bank, swoją ofertę faktoringową kieruje do przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów rynku.