Unijne dopłaty dla rolników

Już prawie dziesięć lat Polska figuruje oficjalnie jako członek Unii Europejskiej. To epokowe wydarzenie spowodowało mnóstwo pozytywnych zmian w kraju nad Wisłą. Dokonały się one na wielu płaszczyznach i dotyczą niemal każdej z grup społecznych i zawodowych. Jednoznacznie można stwierdzić, że, rolnicy są jednymi z tych, którzy z największą intensywnością czerpią z możliwości zdobycia dopłat.

Z biegiem lat poznaliśmy jak korzystać z możliwości rozwoju, jakie stwarzają nam unijne fundusze. Zaledwie kilka lat temu staliśmy na stanowisku, że to nierealne, aby ktoś gwarantował nam tak znaczące kwoty tylko po to, abyśmy mogli dorównać poziomem do innych krajów. Teraz uznajemy to już za coś oczywistego. Każdego roku tysiące polskich rolników z pełną świadomością planuje budżet inwestycji na rozwój z uwzględnieniem dopłat unijnych. W międzyczasie powstało także mnóstwo organizacji oraz firm prywatnych, które zajmują się pomocą przy uzupełnianiu wniosków i dobieraniu właściwych programów, z których mamy największą szansę otrzymania wsparcia finansowego.

Wiedza naszych rolników w tym obszarze jest spora i z upływem czasu wzrasta. Statystyki wskazują, że największa ilość wniosków o płatności bezpośrednie składają polscy rolnicy. Wyprzedzamy w tym zestawieniu wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. To bardzo dobry objaw. Świadczy o ogromnej zmianie również w sposobie myślenia Polaków, którzy do tej pory uważali, że dotacje z Unii to kolejna rozreklamowana akcja, w której nie człowiek się liczy a polityka. Tymczasem najnowsze sondaże pozwalają nam przypuszczać, że zbliżające się lata po raz kolejny będą wielkim zwycięstwem polskiego rolnictwa i nadal będziemy obserwować tak aktywny rozwój w tym temacie.

Na jakie cele można otrzymać dopłatę? Jest mnóstwo kierunków, dofinansowywanych przez Unię Europejską. Dopłaty dla rolników wykorzystywane są na rozwój gospodarstw, na ich bieżące prowadzenie, na poszerzenie własnych umiejętności a także kompetencji swoich pracowników. Wiele dotacji kierowanych jest również na modernizację rolnictwa w Polsce jak również na działania proekologiczne.

Ten temat wymieniony na końcu jest niezwykle interesujący, bo można dość zabawnie stwierdzić, iż dopłaty odbiera się nie za działanie a za jego zaniechanie. Określając temat jaśniej chodzi o zaniechanie prac rolnych na areałach, na których można znaleźć naturalne siedliska zwierząt bądź roślin objętych ochroną. Wykonywane w normalnym trybie prace rolne dokonałyby nieodwracalnych zmian w przyrodzie. W odniesieniu do tych faktów na niektórych terenach zalecane jest zrezygnowanie z rolnictwa. Oczywiście jeśli obszary te należą do polskich rolników powinna im zostać wypłacona finansowa rekompensata. A nie są to małe kwoty. Dopłaty uwzględniane od każdego hektara pola i wynoszą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Unia Europejska chętnie dofinansowuje również nadejście nowego pokolenia w rolnictwie. Zagwarantowane są dotacje dla młodych rolników w kwocie nawet 100 tysięcy złotych. Młody rolnik musi oczywiście spełnić szereg kryteriów, ale warto postarać się przy tak wielkim wsparciu finansowym .