FagorMastercook uzyskał Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

FagorMastercook dołączył do nielicznej grupy polskich przedsiębiorstw mogących posługiwać się Certyfikatem Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Świadectwo przyznane przez Izbę Celną we Wrocławiu jest dowodem, iż spółka spełnia wymogi Wspólnotowego Kodeksu Celnego i jest partnerem godnym najwyższego zaufania w ocenie europejskich organów celnych.

Status AEO (Certyfikat Authorised Economic Operator) uprawnia do korzystania z szeregu ułatwień odnoszących się do kontroli celnej oraz uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Przedsiębiorca podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów. W przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy. Jest także wcześniej powiadamiany o wytypowaniu przesyłki do kontroli. Ma także prawo do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa oraz możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

W procesie ubiegania się o Certyfikat, Izby Celne kładą duży nacisk na rzetelność i ciągłość biznesową firmy, udokumentowanie wypłacalności przedsiębiorstwa oraz aktywne uczestnictwo w obrocie międzynarodowym. Od przyszłego posiadacza Certyfikatu AEO wymagane jest również przestrzeganie określonych wymogów celnych oraz posiadanie odpowiednich systemów zarządzania ewidencjami handlowymi i informatycznymi, potrzebnymi do wykonania sprawnej odprawy celnej.

„Otrzymanie Certyfikatu AEO przez naszą spółkę jest zwieńczeniem wielomiesięcznego i niezwykle wymagającego procesu certyfikacji. Jesteśmy dumni, iż dołączyliśmy do wąskiego grona firm we Wspólnocie, które uzyskały status Upoważnionego Przedsiębiorcy. Świadectwo jest kolejnym dowodem naszej wiarygodności biznesowej.” – podkreśla Magdalena Ślązak – Małko, Członek Zarządu ds. Marketingu FagorMastercook.

FagorMastercook ma prawo posługiwania się certyfikatem AEOC (uproszczenia celne) od dnia 24 lutego 2011 roku. Obok AEOC przyznawane są jeszcze dwa inne typy świadectw. Są to: świadectwo AEOS związane z bezpieczeństwem i ochroną oraz AEOF stanowiące połączenie dwóch wcześniejszych. Status AEO przyznany w jednym z państw członkowskich UE jest automatycznie uznawany w całej Wspólnocie.