Przekute iglice Track Tec – premiera produktu na targach kolejowych TRAKO

Przekute iglice są jednym z kluczowych elementów rozjazdów kolejowych. Do tej pory nie było jednak możliwe w Polsce osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych w zakresie procesu prasowania kształtownika iglicowego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku KolTram, poza włączeniem do swojej oferty nowego wyrobu, zdecydował się pójść o krok dalej niż inni producenci. Spółka rozszerzy bowiem zakres świadczonych usług o obróbkę mechaniczną przekucia, która zapewni najwyższe parametry przekutej iglicy. Dodatkowo KolTram zyska możliwość przeprowadzenia – dotychczas w Polsce nierealizowanego – prasowania profilów.
w Gdańsku.

Spółka KolTram (w trakcie zmiany nazwy na TRACK TEC KOLTRAM Sp. z o.o.) wprowadzenie do swej oferty przekutych iglic ogłosi podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2011. – Rozpoczęcie specjalistycznej produkcji wymagało modernizacji zakładów w Zawadzkiem. W naszej ocenie nakłady finansowe na innowacyjność są najlepszą inwestycją dla spółek, które mają ambicje objęcia pozycji lidera w swojej branży. Z satysfakcją mogę dodać, że jedynie kilku producentów w Europie może zaproponować produkt finalny jakościowo równy naszemu – komentuje Jarosław Pawluk, Prezes Track Tec S.A.

Technologia przekuwania iglic polega na przeformowaniu końca profilu iglicowego w odpowiadający mu profil szyny. Zakład w Zawadzkiem tworzy zupełnie nową jakość w tym asortymencie, oferując klientom iglice przekute na specjalistycznej prasie.

Track Tec jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Stąd pochodzi połowa podkładów kolejowych i co trzeci rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cechą produktów jest ich uznana, wysoka jakość będąca efektem przyjętego priorytetu: pełnego zadowolenia partnerów firmy z wyrobów i ze współpracy z firmą Track Tec.

Track Tec ma aspiracje oferowania nowej jakości w zakresie logistyki w obszarze infrastruktury kolejowej. Oprócz optymalizacji kosztów, pozwoli ona na skracanie czasu realizacji prac, zamknięć torowych, co ma szczególne znaczenie dla korzystających
z infrastruktury kolejowej przewoźników i ich klientów.