Track Tec wchodzi na chiński rynek.

W ramach kooperacji z tureckim partnerem Grupa Track Tec, zarządzana przez Jarosława Pawluka, wkroczyła na nowy zagraniczny rynek – tym razem do Chin. To kontynuacja zapowiadanej przez Grupę ekspansji.

Grupa Track Tec, za pośrednictwem niemieckiej spółki zależnej Track Tec GmbH, dostarczy komponenty do budowy rozjazdów kolejowych w Chinach. Wykonawcą robót jest tureckie przedsiębiorstwo budowlane. To strategiczne dla Grupy zlecenie z uwagi na dalsze plany rozwoju działalności na tym rynku.

– Skutecznie realizujemy szeroko zakrojone plany umacniania pozycji Grupy na kolejnych zagranicznych rynkach. Innowacyjność naszych produktów umożliwia współpracę z najbardziej wymagającymi odbiorcami. – podsumowuje Jarosław Pawluk, Prezes Zarządu Track Tec S.A.

W ostatnich miesiącach Track Tec podpisał kontrakt m.in. na dostawę podkładów kolejowych dla kolei łotewskich, przeszedł pomyślnie audyt umożliwiający wejście produktów na rynek rumuński, jak również – za pośrednictwem Track Tec GmbH – pozyskał zlecenie na dostawę elementów rozjazdów do USA.

Track Tec jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Stąd pochodzi połowa podkładów kolejowych i co trzeci rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cechą produktów jest ich uznana, najwyższa jakość będąca efektem przyjętego priorytetu: pełnego zadowolenia partnerów firmy z wyrobów i ze współpracy z firmą Track Tec.
Track Tec ma aspiracje oferowania nowej jakości w zakresie logistyki w obszarze infrastruktury kolejowej. Oprócz optymalizacji kosztów, pozwoli ona na skracanie czasu realizacji prac, zamknięć torowych, co ma szczególne znaczenie dla korzystających z infrastruktury kolejowej przewoźników i ich klientów.