Gwarancje bankowe w Banku Pekao SA z systemem informatycznym Comarch

W Banku Pekao SA pojawił się nowy moduł do obsługi wniosków gwarancji bankowych. Nowe oprogramowanie do systemu bankowości internetowej wykonał Comarch SA.

– Na etapie prac analitycznych oraz w trakcie wdrożenia, najważniejsza była elastyczność dostawcy na pojawiające się zmiany – podkreśla kierownik projektu z ramienia banku Pekao SA, Michał Dąbrowski. – Podczas testów modułu, odbiorcy biznesowi wnioskowali o modyfikację niektórych elementów. Comarch na bieżąco dostosowywał narzędzie do zgłaszanych potrzeb, ponieważ pozwala ono na elastyczną konfigurację i definicję pól.

Funkcje systemu gwarancji bankowych
Wdrożenie obejmuje cały portfel gwarancji bankowych Departamentu Bankowości Transakcyjnej banku.
Moduł dla Klientów korporacyjnych dostępny jest z poziomu bankowości internetowej PekaoBIZNES24 oraz za pośrednictwem systemu PekaoFIRMA24 dla małych i średnich firm.
Dzięki aplikacji możliwe jest udzielanie gwarancji i ich aneksowanie.

Szczegóły systemu i wdrożenia
System opiera się o autorski framework Comarchu pn. „Business Architect”. Umożliwia on bankowi wygodne zarządzanie ekranami, wydrukami, wyszukiwarkami i pozostałymi funkcjami aplikacji bez potrzeby zwracania się o zmiany do dostawcy IT. Pozwala przetwarzać wnioski w bankowości elektronicznej zgodnie ze schematami.
We wdrożeniu użyte zostały metodologia programowania „Agile Programming” i mechanizmy prototypowania „Business Architect”. Comarch oparł się też o własny Moduł Konfiguracji Wniosków rozwijany również w innych instytucjach finansowych.