Konferencja o kartach bankowych i ryzykach z nimi związanych

„Analiza ryzyka w biznesie kartowym” to 14 konferencja w cyklu „Polskie Karty i Systemy”, która 17 marca 2011 zostanie przeprowadzona w Warszawie. Wśród tematów spotkania padną pytania o różne rodzaje ryzyk i nadużyć związanych z kartami płatniczymi. Uczestnicy zastanowią się także nad przyszłością „plastiku”.

Karty płatnicze Ryzyko

Konferencja o ryzyku kart

Wśród prelegentów znajdą się uznani specjaliści najwyższej próby, a wśród publiczności będą przedstawiciele instytucji finansowych, dostawców kart i technologii kartowych, a także dostawcy rozwiązań IT dla banków.
 

Program konferencji:

– nowe trendy w zarządzaniu ryzykiem
– rodzaje ryzyka producentów i emitentów kart
– świadomość ryzyka u emitentów i użytkowników systemów kartowych
– ryzyko dla narodowego i ponadnarodowego systemu kart płatniczych
– ryzyko systemów kartowych stosowanych w sektorze publicznym
– ryzyko nadużyć w płatnościach mobilnych
– ryzyko kredytowe w biznesie kartowym
– zabezpieczanie elektronicznych transakcji kartowych
– ryzyko prawne biznesu kartowego
– czy karty przetrwają?

Program konferencji i zgłoszenia na www.polskiekarty.info.pl

Mapa: „Polonia Palace Hotel” Warszawa

Czy wybierasz się na konferencję?