Nowości w systemie bankowości internetowej Alior Bank

Alior Bank usprawnił swój system bankowości internetowej – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ułatwiono przeglądanie historii transakcji, logowanie dla osób niewidomych i słabo widzących oraz wprowadzono nowe funkcje dla klientów biznesowych.

Nowy rodzaj przelewu w euro
Przelew europejski to niższe opłaty za transakcję niż w przypadku zwykłego przelewu zagranicznego. Jest on dostępny tylko w euro, koszty przelewu są dzielone między odbiorcę i nadawcę (SHA), można go wykonać tylko przez bankowość internetową, realizowany jest w trybie normalnym (data waluty SPOT), a rachunek odbiorcy musi należeć do listy krajów dla przelewu europejskiego.

Opcje zaawansowanego wyszukiwania
Teraz można prosto zdefiniować kryteria wyszukiwania, aby otrzymać listę transakcji spełniających wybrane kryteria. Wystarczy wybrać na ekranie historii rachunku opcję „Nowy filtr”, zdefiniować go i wykonać.
Po wybraniu filtra zaawansowanego system od pokazuje zastosowane kryteria wyszukiwania. Klient może określić zakres wyszukiwania wybierając okres lub ilość transakcji i wyświetlić je.
Wprowadzając frazę lub kwotę w oknie „Wyszukaj przelew” i kliknięciu „Znajdź” system szuka transakcji odpowiadających ciągowi znaków w polach: tytuł przelewu, nadawca, odbiorca oraz kwota.

Udogodnienia dla osób niewidomych i słabo widzących
Osobom niewidomym i słabo widzącym korzystającym z programów czytających treść strony, Alior Bank wprowadził na ekranie logowania nowe oznaczenia. Pomagają one zweryfikować, którą literę hasła należy podać w celu zalogowania.

Udogodnienia dla Klientów Biznesowych
W ramach zakładki „Przegląd zleceń” wprowadzono możliwość generowania zestawień wybranych zleceń w PDF i CSV. Pod listą zleceń pojawiło się też podsumowanie zaznaczonych transakcji z podziałem na waluty i całkowitą sumą operacji.