Nowy system Customer Service dla banków wydał Comarch

Oprogramowanie dla banków marki Comarch wzbogaciło się o moduł Customer Service, który ułatwi autoryzację operacji przez telefon za pomocą automatycznego serwisu głosowego (IVR). Można używać kodu PIN i maskowanych haseł mówionych.

Niewiele banków oferuje możliwość obsługi transakcji w call center, bowiem wyzwanie polega na zapewnieniu szybkiej obsługi transakcji oraz minimalizację ryzyka operacyjnego.

Zaprezentowany przez Comarch system Customer Service daje pracownikowi banku jednolite środowisko pracy, czyli udostępnia wygodny interfejs dla bankowego systemu centralnego oraz integruje funkcje dotyczące autoryzacji transakcji. – Projektując system położyliśmy nacisk na bezpieczeństwo – mówi Łukasz Rozlach, konsultant Comarch SA. – Automatyczny głosowy system autoryzacji transakcji nie pozwala na jej wykonanie bez podania poprawnego kodu PIN przez klienta. Dodatkowymi formami autoryzacji mogą być maskowane hasła mówione. System minimalizuje także ryzyko operacyjne związane z nadużyciami. Do klienta automatycznie wysyłana jest informacja potwierdzająca wykonanie operacji w postaci wiadomości sms lub email. To powoduje, że klient posiada pełną kontrolę nad własnym rachunkiem. Dodatkowo system rejestruje wszystkie operacje zrealizowane przez doradców.

Nowy moduł obsługi klienta przez telefon – Customer Service – jest częścią systemu front-end dla pracowników banku o nazwie CAFE.