Obsługa TAX FREE w TETA Constellation

UNIT4 TETA udostępnia nową aplikację w pakiecie ERP TETA Constellation do wspomagania procesu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.

Aplikacja Zwrot VAT ułatwia i przyspiesza wystawianie dokumentu TAX FREE, który to dokument potwierdza sprzedaż na rzecz podróżnego, który nabył towar, wywiózł go poza terytorium Unii Europejskiej, zwrócił się do sprzedawcy o zwrot podatku i zwrot ten otrzymał.

Sprzedawcy wypełniający druki TAX FREE wiedzą jak długotrwałe i kłopotliwe jest poprawne wyliczenie wartości poszczególnych pozycji dokumentu tak aby zgadzały się wartościowo z paragonem. Aplikacja Zwrot Vat, dzięki rozbudowanemu mechanizmowi sprawdzającemu poprawności wprowadzonych danych, przyspiesza ten proces i całkowicie eliminuje możliwość popełnienia błędów. Dodatkowo użytkownik systemu posiada dostęp do uporządkowanej kartoteki wszystkich wystawionych dokumentów TAX FREE, szybkiego odszukania pożądanego rekordu oraz przejścia do skojarzonych z nim dokumentów sprzedaży.

System, w oparciu o wprowadzoną datę wywozu towaru potwierdzoną przez celnika, weryfikuje ustawowe warunki jak np. to czy towar nie został wywieziony zbyt późno. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, system pozwala na dokonanie wypłaty. W tym czasie, w tle, generowana jest nota korygująca zmieniająca stawki podatku VAT pozycji dokumentu sprzedaży na stawkę 0%. Nota ta trafia do finansów, gdzie ujmowana jest w odpowiednich rejestrach.

Aplikacja Zwrot Vat w pakiecie TETA Constellation dedykowana jest wszystkim firmom handlowo-usługowym mieszczącym się w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw.