Outsourcing IT

Jak osiągnąć skuteczność i efektywność działań bez odpowiedniego know-how? Z pomocą przychodzi outsourcing. W branży informatycznej umiejętne podejście do wyzwania ma decydujące znaczenie. Jak zatem wygląda outsourcing w IT?

Błędy w systemach, awarie serwerów – to problemy dnia codziennego w IT. Zatrudnienie specjalistów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu to nie najlepsza opcja – o wiele lepiej jest wynająć firmę zewnętrzną, czyli zlecić outsourcing usług IT.

Outsourcing IT

To wydzielenie na zewnątrz (outside) części zasobów własnych (resources). Zasoby to nie tylko ludzie i materialne rzeczy, ale też procesy i problemy, z którymi firma ma kłopot, nie są związane z działalnością strategiczną lub ktoś potrafi zrobić to lepiej. Wynajmuje się wtedy firmę outsourcingową i ustala kryteria realizacji i oceny projektu. Określa się cele i tempo prac.

Outsourcing IT dzielimy na dwa rodzaje:
– outsourcing pełny – firma zewnętrzna przejmuje zarząd nad całą siecią, utrzymuje ją i wspiera w zakresie oprogramowania
– outsourcing polegający na realizacji konkretnych czynności, np. tylko zarządzanie bazami danych czy stacjami sieciowymi

Wiele korporacji zatrudnia profesjonalne firmy do kompleksowej obsługi, która przewiduje pracę zespołu programistów i informatyków, nie zaś pojedynczych pracowników. – Dzięki temu uzyskuje się szeroki dostęp do grona specjalistów z różnych dziedzin. Wykonują oni działania, których żaden z zatrudnionych pracowników nie jest w stanie sam wykonać – mówi Dawid Ostręga, branch manager firmy EPAM Systems. – Korzystając z outsourcingu w pełnym zakresie jak np. outsourcingu informatycznego, gdzie firma zewnętrzna przejmuje całą naszą infrastrukturę IT, czy tylko selektywnie, w wybranych obszarach zyskujemy komfort i możemy skoncentrować się na pełnym rozwoju naszej działalności – dodaje Aleksandra Pietras Lead Recruiter w firmie EPAM Systems.

Korzyści z outsourcingu IT

Outsourcing może dawać spadek kosztów poniesionych na uzyskanie usług informatycznych oraz ulepszać zarządzanie jakością. Organizacja staje się bardziej elastyczna, szybciej się uczy. Następuje restrukturyzacja zatrudnienia, co może dawać pracownikom nowe kompetencje, dostęp do nowych źródeł wiedzy. Pracownicy w kontakcie z kolegami z zewnętrznej firmy uzyskują dodatkowe umiejętności i wiedzę, dostają odpowiedzi na dotychczasowe pytania bez odpowiedzi. Wiele procedur identyfikacji i rozwiązywania problemów jest w momencie przekazania zarządzania IT poprawianych czy wręcz ustalanych.

– Przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp do know-how, do której w normalnych warunkach nie byłoby w stanie dotrzeć i poprzez to zwiększa przychody, redukuje koszty i w końcu realizuje swoje cele ekonomiczne – mówi Aleksandra Pietras.

Warto jednak pamiętać, aby dobrze przygotować się do outsourcingu oraz znaleźć dobrą firmę, która odpowiada naszym wymaganiom.