Spotkanie na Uniwersytecie Cranfield

W Cranfield w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie przedstawicieli władz polskich uczelni i brytyjskiej szkoły wyższej Cranfield University.

Celem spotkania było stworzenie platformy do rozmów na temat perspektyw rozwoju i przyszłości polskich uczelni w kontekście „Wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby szkolnictwa wyższego – w oparciu o doświadczenia prestiżowych uczelni zagranicznych”.

Spotkanie, zorganizowane przez UNIT4 TETA, było okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kadrą zarządzającą brytyjską uczelnią, która od 2002 roku z powodzeniem korzysta z rozwiązań systemu wspomagającego zarządzanie Agresso Campus, wchodzącego w skład portfolio międzynarodowej grupy UNIT4. Brytyjscy prelegenci podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami dotyczącymi procesu informatyzacji – od decyzji o wdrożeniu systemu, po jego uruchomienie i osiągnięcie późniejszych korzyści.

W trakcie wykładów zaprezentowano profil grupy UNIT4 i jej ofertę produktów dla szkół wyższych, na których wdrożenie zdecydowało się już ponad 850 instytucji edukacyjnych na całym świecie. O pakiecie TETA Constellation, skierowanym do polskiego sektora publicznego i polskiej edukacji, odpowiadającym funkcjonalnie systemom promowanym wśród zagranicznych uczelni, mówił przedstawiciel UNIT4 TETA. Podczas prezentacji wskazał na możliwości pakietu w zakresie obsługi klienta i raportowania oraz szeroki zakres funkcjonalności dedykowanych, takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich czy ewidencja oraz rozliczenia absencji akademickich.

UNIT4 TETA ze swojej strony dołożyła wszelkich starań, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tego jak przy pomocy zintegrowanego systemu IT zoptymalizować wykorzystanie zasobów uczelni i zminimalizować koszty oraz aby spotkanie było fascynującym forum do wymiany wzajemnych doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

Co uczestnicy spotkania mówią o wizycie w Cranfield i prezentowanych systemach?

„Uniwersytet Cranfield to dość specyficzna uczelnia bo nastawiona głównie na badania naukowe, tym bardziej uważam, że wyjazd był potrzebny. Zaprezentowano nam szereg nowatorskich rozwiązań informatycznych w zarządzaniu uczelnią, które są już stosowane przez wiele uczelni na całym świecie. Pozyskanie takich technologii wymaga dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, zatem zakładam, że nie wszystkie, ale może niektóre z funkcjonalności zaprezentowanych systemów uda się zastosować na naszym Uniwersytecie w niedalekiej przyszłości.” – Prorektor ds. finansów i rozwoju, przedstawiciel jednej z uczestniczących uczelni

„Podejście kadry zarządzającej Uniwersytetem Cranfield do kwestii informatyzacji jest godne nagłaśniania i naśladownictwa. Najbardziej zainteresowało mnie to jak przy pomocy systemu wspomagającego zarządzanie usprawnili proces realizacji badań naukowych. Mam nadzieję, że przekazana podczas pobytu wiedza zostanie przeze mnie szybko spożytkowana.” – Dyrektor Ośrodka Informatycznego, przedstawiciel jednej z uczestniczących uczelni.