System TETA Terminale Magazynowe z opinią o innowacyjności

TETA Terminale Magazynowe umożliwia wykorzystanie przenośnych urządzeń zwanych terminalami do wykonywania zadań w pakiecie TETA Constellation. Teraz system uzyskał poświadczenie innowacyjnych rozwiązań w mobilnym systemie do obsługi magazynu od Politechniki Wrocławskiej. Technologiczna innowacyjność systemu spełnia warunki uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne, o których mowa w ustawach podatkowych.

Ministerstwo Gospodarki uznaje opinie o innowacyjności technologii za dowód, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej nowy produkt lub proces.

TETA Terminale Magazynowe obsługuje urządzenia zgodne z .NET i wymaga Windows Mobile lub Windows CE. Ma mechanizmy szyfrowania danych i zabezpieczenia przed utratą danych. Terminale przenośne mogą być wyposażone w dowolne czytniki kodów jedno- i dwuwymiarowych lub RFID, działać w trybie off-line lub on-line i w dowolny sposób komunikować się z bazą danych.

– System w pełni realizuje główne założenia programowe Funduszy Europejskich, w tym wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycję w wiedzę, podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz dostosowuje firmy do unijnego prawodawstwa – zaznacza Tomasz Dobrzański z UNIT4 TETA.