Wdrożenie TETA Constellation w Agencji Rozwoju Przemysłu

Dla organizacji wspierającej działania restrukturyzacyjne oraz kreującej innowacyjne rozwiązania, bliska jest praktyka wprowadzania zmian. Nie dziwi więc fakt, ze ARP zdecydowała się na nową wersję systemu klasy ERP.

Prosty rachunek ekonomiczny pokazał, że zmiana wersji oprogramowania to działanie bardziej opłacalne niż brnięcie w kolejne upgrade’y. Mieliśmy nadzieję na poprawę wydajności pewnych funkcji systemu. Dodatkowo w przyszłości planujemy dokupienie platformy internetowej TETA HRM, która zgodnie z informacjami uzyskanymi od naszych opiekunów w szerszym zakresie współpracuje z pakietem TETA Constellation– mówi Joanna Mickiewicz, Ekspert w Biurze Informatyki w ARP.

Agencja poza przejściem na system TETA Constellation w obszarze zarządzania personelem, zwiększyła funkcjonalność oprogramowania poprzez wprowadzenie dodatkowych modułów Szkolenia.NET i BHP.NET. Z punktu widzenia operatorów systemu największą korzyścią jest uproszczenie procesów eksportu danych: Wykonanie dowolnego zestawienia, nie przewidzianego w zestawie raportów systemowych, zamówionego przez Dyrekcję lub Zarząd jest w TETA Constellation znacznie szybsze i łatwiejsze – podkreśla Joanna Mickiewicz.

Według Eksperta współpraca z wrocławską spółką układa się pomyślnie: Wdrożenie przebiegło sprawnie, szkolenia są w pełni satysfakcjonujące, a na pomoc konsultantów możemy liczyć w każdej sytuacji wymagającej wsparcia.