CTL Logistics GmbH dla Konrad Zippel Intermodal GmbH

Spółka CTL Logistics GmbH, należąca do Grupy CTL Logistics i niemiecka spółka Konrad Zippel Intermodal GmbH łączą siły. Od początku 2012 roku obie firmy specjalizujące się w przewozach o skomplikowanym łańcuchu logistycznym, wspólnie rozpoczną obsługę przewozów z Hamburga i Bremerhaven do terminali w Büna oraz Wustermark w Niemczech. Partnerzy zawarli wieloletnią umowę na przewozy towarów między terminalami kontenerowymi, gdzie roczny wolumen przewiezionego towaru będzie na poziomie 700 tys. ton.

Umowa obejmuje przewóz kontenerów dla hamburskiego operatora, który posiada własną rozbudowaną sieć połączeń intermodalnych na południu oraz w północno-wschodniej części Niemiec. Część z nich od 2012 roku będzie obsługiwała niemiecka spółka należąca do CTL Logistics – CTL Logistics GmbH, która będzie realizowała przewozy 10 razy w tygodniu na trasie z Bremerhaven oraz Hamburga do terminali Büna koło Lipska i Wustermark pod Berlinem. Realizacja kontraktu obejmuje organizację transportu minimum 450 pociągów rocznie, co oznacza rocznie przewóz towarów na poziomie 700 tysięcy ton. Realizacja tego kontraktu jest kolejnym krokiem umacniającym pozycję CTL Logistics na rynku przewozów intermodalnych i zmierzającym do dalszego rozbudowania sieci usług na terenie Niemiec.

– Spółka Konrad Zippel Intermodal to bardzo wymagający kontrahent zarówno, wobec jakości usług, terminowości dostaw jak i sposobów organizacji pracy. Z naszego punktu widzenia długoterminowa współpraca z tą firmą to dowód na to jak jesteśmy postrzegani na rynku logistycznym w Niemczech. Klienci wymagają doświadczenia, ale też doceniają tempo, w jakim się rozwijamy i zdobywamy kolejne bardzo atrakcyjne kontrakty. Specjalizujemy się w organizacji przewozów wschód-zachód i koncentrujemy nasze działania na tej linii, jednocześnie rozbudowując nasze know-how – tłumaczy Michał Bryliński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju- Europa Zachodnia CTL Logistics. – Mamy też wspólne plany rozwijania siatki przewozów kolejowych w Europie Wschodniej razem z Konrad Zippel Intermodal. A do tego bardzo przydatna będzie nasza silna pozycja na polskim rynku kolejowym – dodaje Bryliński.

Rynek niemiecki jest największym rynkiem kolejowym w Europie. Polska pod względem ilości przewozów towarowych zajmuje drugą pozycję. Niemiecki rynek kolejowy jest bardzo atrakcyjny dla prywatnych firm przewozowych i nieco różni się od rodzimego. W Polsce na rynku kolejowych przewozów towarowych dominuje czterech głównych graczy, w tym największy PKP Cargo. W Niemczech struktura działalności przewoźników kolejowych jest bardzo rozproszona. Działa jeden dominujący gracz i wiele małych, bardzo wyspecjalizowanych firm przewozowych. Część z nich nie jest w stanie udźwignąć dużych i skomplikowanych kontraktów, na czym korzysta CTL Logistics GmbH, który mając ponad 7 letnie doświadczenie w obsługiwaniu rynku niemieckiego podpisuje kolejne korzystne umowy za Odrą.

Grupa CTL Logistics jest międzynarodowym koncernem logistycznym działającym od kilkunastu lat na rynku polskim i w krajach europejskich. Swoim klientom oferujemy kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom), kontenerów, paliw i chemii, transport samochodowy, spedycję, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic.

Oferta obejmuje towarowy transport kolejowy, przewozy intermodalne, spedycję, usługi przeładunkowe, doradztwo celne, obsługę i utrzymanie taboru infrastruktury kolejowej oraz usługi na terminalach przeładunkowych. CTL Logistics wykonuje przewozy międzynarodowe, będąc tym samym logistycznym pomostem łączącym Wschód z Zachodem.


Zobacz także:
transport ciężarowy