O studniach głębinowych w Małopolsce

Studnie głębinowe są jednym z najczęściej używanych źródeł wody na Podhalu oraz w Małopolsce. Nawet w takich rozwiniętych miastach jak Nowy Targ lub Myślenice.

Woda głębinowa jest źródłem wody pitnej. Studnie głębinowe i wiercone są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domków jednorodzinnych i ogrodów.

W większości przypadków decyzja o wierceniu studni głębinowej ma podłoże ekonomiczne. W przypadku firm studnia pozwala na olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną wodę, a w przypadku osób indywidualnych stanowi tańszą alternatywę niż doprowadzenie wody miejskiej.

Każda studnia głębinowa musi być wykonana w odległości co najmniej:
– 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
– 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
– 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
– 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie.

Warto zastanowić się nad dobrą firmą wykonującą wiercenia studnie głębinowe, która przestrzega prawideł sztuki.