Track Tec: kolej potrzebuje zmian

Już w listopadzie, po Międzynarodowej Konferencji EURO-TRANS i Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, czeka nas pierwsza edycja „Kongresu Kolejowego”. Grupa Track Tec została jego strategicznym partnerem. Potrzeba takich spotkań o przyszłości rynku kolejowego, aby zwiększać efektywność i konkurencyjność tego sektora dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju.

Unijna strategia rozwoju dla rynku transportowego do roku 2030 i 2050 stanowi, że duża część przewozów towarowych powinna zostać przejęta przez kolej. W kontekście obecnego stanu infrastruktury szynowej możliwości realizacji tych założeń budzą istotne obawy. Należy zauważyć, że osiągnięcie celów w kolejnictwie wymaga nie tylko świadomości zmian i ogromnych nakładów inwestycyjnych, ale przede wszystkim umiejętności podejmowania najbardziej efektywnych inicjatyw w kontekście potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku. Kwestie te są bliskie Grupie Track Tec, która opracowując innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury szynowej równocześnie merytorycznie i finansowo wspiera rozwój myśli technicznej.

– Sektor kolejowy od lat boryka się z konsekwencjami wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania. Dlatego też należy zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych dla poprawy tego stanu. Efektywne, to jest zapewniające wysoką jakość materiałów, produktów, poziomu usług tak, aby korzystanie ze zmodernizowanej infrastruktury kolejowej przez wiele lat odpowiadało wymaganiom rynku – mówi Jarosław Pawluk, Prezes Track Tec S.A. – Osiągnięciu takiego celu nie sprzyjają procedury przetargowe, w których dominującym kryterium jest cena. Cechą zakładów Grupy Track Tec jest produkowanie i oferowanie produktów o najwyższej jakości. Aktywnie i konsekwentnie angażujmy się również w merytoryczne oraz finansowe wspieranie przedsięwzięć, które mają szansę wpłynąć na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego.

W ostatnim czasie Grupa Track Tec zaprezentowała wdrożone przez siebie nowoczesne rozwiązania dla branży podczas 9. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2011.
W tej kwestii należy wspomnieć o technologii dotyczącej przekuwania iglic, które są kluczowym elementem rozjazdów kolejowych. Wypracowanie rozwiązań dla procesu innowacyjnego w skali światowej, zgodnych z systemem ISO 9001 oraz restrykcyjnymi wymaganiami odbiorowymi norm europejskich, było możliwe dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

Zaangażowanie Track Tec w rozwój branży kolejowej potwierdza również zaproszenie przedstawicieli Grupy do dyskusji w ramach paneli podczas 10. Międzynarodowej Konferencji EURO-TRANS. Spotkanie od lat stanowi cenne forum wymiany poglądów i doświadczeń, świata nauki z praktykami z branży kolejowej. W tym roku omawiano kwestie zrównoważonego transportu, wyzwania stojące przed transportem w czasie kryzysu oraz potrzebą zwiększenia jego efektywności i konkurencyjności w długoterminowym horyzoncie czasowym.

Track Tec jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Stąd pochodzi połowa podkładów kolejowych i co trzeci rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cechą produktów jest ich uznana, wysoka jakość.