Track Tec: wyznacza trendy

W ramach 9. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2011, Grupa Track Tec po raz pierwszy zaprezentuje swoją ofertę opartą na najwyższej jakości produktach, innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych oraz kompleksowych usługach logistycznych.

Odpowiadając na potrzeby rynku, Grupa Track Tec zainicjowała w ostatnim czasie wiele konkurencyjnych zmian w zakresie procesów produkcyjnych, dzięki którym możliwe będzie zdynamizowanie jej ekspansji w skali międzynarodowej. Jednym z elementów przewagi rynkowej Grupy jest obecnie produkcja przekutych iglic, która obejmuje prasowanie kształtowników zapewniających wysoką jakość oraz gwarantowane parametry produktu.

W przypadku iglic, które są kluczowym elementem rozjazdów, proces ich przekuwania na specjalistycznej prasie jest unikatowy – nie tylko w skali europejskiej, ale również światowej. Należy zauważyć, że najnowsze rozwiązania oferowane przez Track Tec są zgodne z systemem ISO 9001 oraz restrykcyjnymi wymaganiami odbiorowymi norm europejskich.

– Track Tec to nie tylko lata doświadczeń spółek wchodzących w skład Grupy, ale także klarowna wizja rozwoju działalności oraz wzrostu udziałów w rynku. Jestem przekonany, że systematyczne inwestowanie w jakościowy element naszej oferty umożliwi nam osiągnięcie pozycji lidera. – podsumowuje Jarosław Pawluk, Prezes Track Tec S.A.

Wśród innowacji wprowadzonych w ostatnim czasie przez Track Tec, należy wymienić także system produkcji podkładów tramwajowych z prętami zbrojeniowymi zakotwiczonymi na końcach za pomocą stalowych płytek oporowych. Przewagą tego rozwiązania na tle konkurencji jest bardzo dokładna i powtarzalna dystrybucja sił sprężających beton, dzięki której nie występuje ryzyko pęknięć.

Kluczowym założeniem podejmowanych w ramach Grupy inicjatyw na rzecz zwiększenia innowacyjności jest docelowo wzrost efektywności biznesowej. Optymalne dostosowanie rozwiązań do potrzeb oraz oczekiwań odbiorców produktów i usług oferowanych przez Track Tec, pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Grupy i rozbudowę portfolio klientów.

Track Tec jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Stąd pochodzi połowa podkładów kolejowych i co trzeci rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cechą produktów jest ich uznana, wysoka jakość będąca efektem przyjętego priorytetu: pełnego zadowolenia partnerów firmy z wyrobów i ze współpracy z firmą Track Tec.

Track Tec ma aspiracje oferowania nowej jakości w zakresie logistyki w obszarze infrastruktury kolejowej. Oprócz optymalizacji kosztów, pozwoli ona na skracanie czasu realizacji prac, zamknięć torowych, co ma szczególne znaczenie dla korzystających z infrastruktury kolejowej przewoźników i ich klientów.