Przejęcie firmy a zwolnienia pracowników

Sprzedaż przedsiębiorstwa niekoniecznie musi pociągać za sobą zwolnienia czy likwidację zakładu pracy. Możliwe jest przekazanie całej produkcji w ręce nowego właściciela bez konieczności rejestracji nowej działalności oraz bez zrywania omów z pracownikami.

W przypadku, gdy przedsiębiorca kupuje zakład pracy w całości, a więc także maszyny wraz niezbędnym do ich obsługi oprogramowaniem, przedmiotem kupna nie jest jedynie budynek fabryki, w którym dotychczasowy właściciel prowadził swoją działalność i w którym zatrudniał swoich pracowników.  Nowy właściciel posiada wszelkie warunki do tego, by na nowo podjąć produkcję.

Przejęcie zakładu pracy

Opisana powyżej sytuacja nazywana jest przejęciem zakładu pracy. Najprościej ujmując polega ona na zmianie podmiotu władającego danym zakładem pracy czy też jego wyodrębnioną i zorganizowaną częścią. Co istotne z przejściem zakładu pracy będziemy mieli do czynienia nie tylko przy sprzedaży. Również w wypadku innych czynności prawnych, które powodują zmianę podmiotu władającego zakładem lub jego częścią.

Co z pracownikami

Ponieważ w opisywanej wyżej sytuacji celem dotychczasowego właściciela jest wyzbycie się maszyn niezbędnych do prowadzenia swojej działalności, wówczas przejście zakładu pracy ma wręcz zbawienne skutki dla pracowników, jako że ich nowym pracodawcą z mocy prawa staje się nabywca. Osoba sprzedającego, gdyby nie przekazywała zakładu pracy, mogłaby w celu wyzbycia się maszyn niezbędnych do prowadzenia swojej działalności zwolnić część lub nawet wszystkich pracowników.

W odniesieniu do pracodawców o charakterze gospodarczym (czyli w opisywanym przypadku) istotne jest przejęcie tych składników majątkowych, które mogą być wystarczające do prowadzenia dalszej działalności. Przejście części lub całości zakładu pracy zależy od ustalenia, czy nowy pracodawca przejął w faktyczne władanie zadania lub część zadań, w zakresie pozwalającym na wykonywanie obowiązków pracowniczych.