Rozliczenie w PIT wygranej w konkursie

Wygrana PodatekWygrałeś w loterii liczbowej fantowej lub innym konkursie. Gratulacje jednak pamiętaj, iż bardzo możliwe że będziesz zobowiązany za te wygraną zapłacić podatek. O tym na jakiej deklaracji należy odprowadzić zaliczkę na podatek z tytułu wygranej w konkursie, można uzyskać z ustawy o PIT.

Kwota zwolniona od podatku

Jeżeli nasza wygrana opiewa na sumę lub jej ekwiwalent mniejszy niż 760 złotych wówczas możemy spać spokojnie, nikt nie będzie nas ścigał, gdyż zgodnie z treścią ustawy PIT kwota zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi właśnie 760 złotych. Chodzi naturalnie o wartość jednorazowej wygranej.

O jakich wygranych mówi ustawa PIT

Ustawa mówi o wartościach wygranych w takich zdarzeniach jak konkursy i gry które są organizowane oraz emitowane w środkach masowego przekazu. Chodzi naturalnie o radio, telewizję, prasę. Ustawa mówi również konkursach z dziedzin nauki, sztuki lub kultury, sportu lub dziennikarstwa. A także o konkursach związanych ze sprzedażą premiową.

Obowiązek podatkowy

Jak wspomniano wcześniej nagrody, których wartość przekracza 760 złotych podlegają podatkowi od wygranej. Warto jednak zaznaczyć, że podstawą opodatkowania jest cała wartość wygranej, a nie jedynie różnica po odjęciu kwoty 760 złotych wolnej od podatku (czyli nie tak jak przy obliczaniu kwoty podatku po przekroczeniu I progu). Pobierane są nie zaliczkę na podatek, lecz zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości dziesięciu procent od wygranej lub wartości nagrody.

Nagrody premiowe

Zwolnienie od podatku wyżej wymienionych nagród nie dotyczy tych spośród nich, które otrzymane zostały przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Odprowadzenie podatku

Zgodnie z prawem podatkowym osoba która wygrała nagrodę która podlega opodatkowaniu ma czas na odprowadzenie podatku w terminie do dwudziestego dnia miesiąca, który następuje po tym miesiącu, w którym pobrano podatek i przekazuje go na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnego z jego miejscem zamieszkania.

Zobacz też: Biuro rachunkowe w Warszawie