Zasady BHP w twojej firmie

Jeśli chodzi o przestrzeganie zasad BHP, to wydaje się to czymś naturalnym i oczywistym. Każda firma musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia oraz warunki, które pozwolą wykonywać powierzoną im pracę w sposób bezpieczny. Tak więc zagadnienie BHP jest też istotne przy zatrudnianiu nowych pracowników, bo każdemu należy zagwarantować bezpłatne szkolenie bhp.

Co należy jednak wiedzieć o BHP z punktu widzenia prawa i jakie obowiązki ma każdy zakładający nową działalność gospodarczą? W ciągu miesiąca od uruchomienia firmy trzeba pisemnie zawiadomić stosownego inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o następujących rzeczach:

  • miejsce prowadzonej działalności
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • zakres prowadzonej działalności
  • przewidywany wymiar zatrudnienia (liczba pracowników)

Należy również złożyć na piśmie deklarację na temat przyjętych w przedsiębiorstwie procedur oraz środkach niezbędnych do spełnienia wymagać, które wynikają z odgórnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w danym typie działalności. Ponownie trzeba to robić w wypadku gdy:

  • zmieni się miejsce pracy
  • zmieni się rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
  • zmieni się zakres prowadzonej działalności (szczególnie, gdy w grę wchodzą zmiany dotyczące technologii oraz profilu  prowadzonej działalności, lub produkcji)

Jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcach?

Najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy. Aby tego dokonać, pracodawca musi spełnić szereg wymagań dotyczących wyposażenia i urządzenia miejsca pracy oraz:

  • Jeśli jest dużym przedsiębiorcą (czyli takim, który zatrudnia co najmniej stu pracowników), to musi on utworzyć tak zwaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (czyli skrótowo “Służbę BHP”), która będzie dbać o przestrzeganie zasad BHP w firmie i będzie odpowiedzialna za to, aby biznes nie ucierpiał podczas kontroli zewnętrznej odpowiednich służb.
  • Jeśli właścicielem niewielkiego przedsiębiorstwa, to nie ma obowiązku tworzyć specjalnej komórki odpowiedzialnej za dbanie o przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Te obowiązki można z powodzeniem powierzyć jakiemuś regularnemu pracownikowi i innym zakresie obowiązków.

Pracodawca może też sam wykonywać obowiązki wewnętrznego inspektora BHP, pod warunkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia, dającego stosowną wiedzę, w wypadku, gdy liczba jego pracowników nie przekracza dziesięciu lub dwudziestu i przy tym jego firma kwalifikuje się do grupy biznesów o co najwyżej trzeciej kategorii ryzyka (według przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych).