Track Tec doceniony w raporcie TÜV Rheinland

Zakład produkcyjny w Goczałkowie, należący do Grupy Track Tec, posiada profesjonalną kadrę, dba o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów oraz rozwija się w sposób dynamiczny, m.in. dzięki dywersyfikacji rynków zbytu – wynika z raportu TÜV Rheinland, cenionej na całym świecie jednostki certyfikacyjnej i badawczej.

Raport TÜV Rheinland powstał w wyniku realizacji okresowego audytu zakładu produkcyjnego w Goczałkowie należącego do Grupy Track Tec. Przeprowadzona kontrola wykazała, że zakład w sposób kompleksowy dba o ciągłe poszerzanie oferty o najwyższej jakości asortyment, co wyraża się m.in. w uzyskaniu w 2011 roku Krajowego Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji na strunobetonowe podkłady tramwajowe PST-11, PST 12, PST 13, PST 14.

– Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wyniki audytu TÜV Rheinland, które potwierdziły dbałość firmy o wysoką jakość produktów oraz profesjonalizm i bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej naszej kadry. Te czynniki są bowiem w naszej ocenie kluczowe dla budowania przez Grupę Track Tec pozycji lidera w branży. – komentuje Jarosław Pawluk, Prezes Zarządu Track Tec S.A.

Analizy TÜV Rheinland potwierdziły dynamiczny rozwój zakładu, poprzez systematyczne podnoszenie jakości produkcji i usług oraz inwestycje w wyposażenie kontrolno-pomiarowe i infrastrukturę informatyczną. Audytorzy wyróżnili firmę np. za wprowadzenie możliwości śledzenia on line rejestracji parametrów poszczególnych faz produkcji. Ponadto, jako ważny czynnik dbałości o wysoką jakość produktów, wskazano utworzenie nowoczesnego laboratorium technologicznego. Dzięki wyposażeniu go w najbardziej zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową jest to dziś jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Za istotną uznano również rozbudowę technicznego uzbrojenia produkcji, umożliwiającą prowadzenie stałych pomiarów.

Budowanie przewagi rynkowej to proces ciągły, wymagający jasnej wizji rozwoju oraz systematycznych inwestycji w zasoby ludzkie, które tworzą nieocenioną wartość firmy. W trakcie audytu potwierdzono ponadprzeciętne zaangażowanie kadry w zakresie wsparcia realizacji założonych celów.

– Zakład produkcyjny w Goczałkowie wyróżnia dobrze przygotowana kadra pracowników, zarówno od strony profesjonalnej, jak również pod względem świadomości swojej roli w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością. – podsumowuje w raporcie audytor TÜV Rheinland.