CAD – to nie tylko rysowanie

Oprogramowanie CAD to nie tylko narzędzia wspomagające powstawanie dokumentacji technicznej. O sile tych programów decyduje w ostatnich czasach głównie dodatkowe, wbudowane aplikacje wspomagające inżyniera. To już także coś więcej niż tylko 3D CAD. Myślę tutaj o zastosowaniach specjalistycznego oprogramowania do zaawansowanych analiz i do automatyzacji tworzenia projektów. Można wyróżnić tutaj kilka istotnych elementów, jak np. symulacje, organizację dokumentów i rozbudowę systemu o oprogramowanie innych firm.

Obliczenia i symulacje

Jeżeli mamy potrzeby w zakresie symulacji zachowań fizycznych, takich jak np. kinematyka, dynamika, naprężenia, ugięcia, drgania, temperatura lub przepływ płynów, to znajdziemy system CAD, który posiada wbudowane narzędzia analityczne lub wysoko efektywne interfejsy współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem do analiz. Najczęściej będzie to jakiś system MES (MES – metoda elementów skończonych), jak Nastran, czy Ansys, ale często jest to natywny system danego producenta.

DDM i PDM

Firmy, w których pracuje więcej niż ledwie kilku projektantów, bezwzględnie potrzebują oprogramowania do zarządzającego danymi produktu, tzw. PDM. Koniecznie system taki musi być w pełni zintegrowany z narzędziami CAD. Pliki z systemów dwuwymiarowych CAD można co prawda organizować w katalogach. Ale nawet wtedy jest to niewygodne. Jednakże ze względu na stopień skomplikowania relacji pomiędzy plikami w systemach 3D CAD konieczny jest zautomatyzowany system ich organizowania i przechowywania. Bez systemu PDM projektanci mogą nawet kasować nawzajem swoje projekty lub powielać istniejące już projekty, zastępując je swoimi, co powoduje wiele godzin strat w projekcie. Możliwości obecnych systemów PDM wykraczają poza zwyczajne organizowanie i przechowywanie plików. Umożliwiają one np. znajdowanie istniejących lub podobnych  części w celu ich ponownego wykorzystania, zamiast opracowywania od nowa. Systemy PDM generują listy materiałów, szacują koszty oraz dostarczają dane na potrzeby systemów planowania zasobów produkcyjnych (MRP). Bardziej zaawansowane systemy PDM automatyzuje proces kontroli zmian, aby zapobiec pracy na nieaktualnych lub niezatwierdzonych dokumentach. Może również być podstawą lub częścią oprogramowania obiegu dokumentów w firmie – DDM.