TPA na Expo KRUSZYWA 23-25 listopada 2011r. w Sosnowcu

TPA Instytut Badań Technicznych zaprezentuje swoją ofertę na Targach Kruszyw Naturalnych i Wtórnych – Expo KRUSZYWA, które odbędą się w dniach 23-25 listopada 2011r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu.

Kruszywa stanowią jeden z najważniejszych składników większości materiałów stosowanych w budownictwie. Nawierzchnie drogowe i kolejowe, aby były dobre i trwałe, nie tylko w momencie oddania do użytku, lecz również w dłuższej perspektywie, a nakłady związane z ich utrzymaniem nie były zbyt wysokie, powinny być wykonane z kruszyw o właściwej jakości. I o to dba TPA, wykonując kompleksowe badania i analizy, w tym analizę petrograficzną oraz ocenę możliwości wykorzystania skał. W tym zakresie TPA zajmuje się także szacowaniem zasobów, oceną jakości urobku oraz rozpoznaniem geologicznym złóż. Badania wykonane przez TPA pozwalają ocenić jakość kruszyw pod względem przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów konstrukcyjnych oraz nawierzchniowych, warstw podbudów konstrukcji oraz podłoża budowlanego. TPA towarzyszy kruszywu od momentu wydobycia, poprzez jego obróbkę, dostawę na budowę lub do wytwórni, jak i po wbudowaniu oraz podczas decyzji o jego powtórnym wykorzystaniu.

Podczas targów Expo Kruszywa, TPA zaprezentuje nowoczesne stoisko, na którym najciekawszą atrakcją będzie wycieczka 3D po laboratorium TPA. Gościom zostaną przybliżone technologie i sprzęty do badań kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych, do podbudów niezwiązanych i związanych spoiwem oraz do betonu.

Eksperci TPA wygłoszą prezentację pt. „Kruszywa – wyrób budowlany” podczas jednego z wydarzeń towarzyszących Targom – 3. Międzynarodowego Forum Producentów Kruszyw „Dla jakości kruszyw nie ma alternatyw”. Monika Zięba i Sebastian Witczak z TPA wystąpią 24 listopada o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Expo Silesia. Forum jest organizowane przez Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zapraszamy na stoisko nr 30!

TPA Instytut Badań Technicznych to nowoczesna instytucja działająca od 12 lat na terenie Polski, służąca swoim specjalistycznym „know how” firmom projektującym, wykonującym i nadzorującym inwestycje w zakresie budownictwa i infrastruktury, szczególnie jeśli chodzi o budowę dróg w Polsce.

Posiada rozwiniętą sieć laboratoriów (300 w Europie, 47 w Polsce) oferujących badania i ekspertyzy z zakresu mieszanek asfaltowych, betonów cementowych, mechaniki gruntów i geotechniki, kruszyw oraz diagnostyki nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Główne centrum badawcze TPA w Pruszkowie nastawione jest na działania innowacyjne i opracowywanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych przy realizacji inwestycji drogowych. W laboratorium opracowano m.in. nawierzchnię odporną na tworzenie się kolein.

Laboratorium TPA w Bykowie bada wszystkie materiały do celów drogowych i budowlanych, począwszy od gruntów, poprzez kruszywa i betony, po mieszanki mineralno-asfaltowe oraz asfalty. Laboratorium uczestniczy także w procesie projektowania, produkcji i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dział TPA „Pavement Engineering” oferuje m.in.: nowoczesną diagnostykę nawierzchni metodami nieniszczącymi lub innymi m.in. z wykorzystaniem: ugięciomierza FWD  i georadaru GPR wraz z wideorejestracją.