Nowoczesne nauczanie fryzjerstwa i kosmetyki

Firma Dome Cosmetics, do której należy marka Racoon Polska oraz Pracownia Perukarska Danuty Gonery, zostały wybrane do udziału w projekcie „Nowoczesne nauczanie zawodowe-modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach”.

Szkolenia skierowane są do nauczycieli i instruktorów zawodu zatrudnionych na terenie Polski. Pracownia Perukarska Danuty Gonery odpowiedzialna jest za moduł skierowany do nauczycieli i instruktorów perukarstwa. Racoon Polska, jako lider w przedłużaniu i zagęszczaniu włosów, poprowadzi szkolenie z zagęszczania włosów.

Projekt, finansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma podnieść jakość kształcenia zawodowego. Od listopada 2010 do końca 2012 realizowane są zadania: opracowanie innowacyjnych, modułowych programów praktyk dla nauczycieli zawodów fryzjera i kosmetyczki oraz przeprowadzenie praktycznych staży dla 500 nauczycieli w nowoczesnych innowacyjnych przedsiębiorstwach, na przykład Dome Cosmetics.