Język angielski w turystyce z dofinansowaniem

Centrum Języków Obcych MISSION zaprasza na dofinansowane z Unii Europejskiej stacjonarne kursy językowe dla przedsiębiorstw z branży przemysłu czasu wolnego (turystyka, sport, rekreacja, kultura) w ramach projektu „Szkolenia językowe dla przedsiębiorstw II.”

GRUPY OTWARTE
Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011.

* 120 godzin nauki (45min.) realizowanych od 18 kwietnia do 21 grudnia 2011, 2×90 min. tygodniowo lub 1×180 min. tygodniowo, w godzinach porannych lub popołudniowych.
* Język angielski na wszystkich poziomach zaawansowania
* Program z elementami Business English.
* Szkolenie zakończone międzynarodowym egzaminem TOEIC
* Metoda total immersion (studenci i lektorzy używają wyłącznie języka obcego).
* Nacisk na komunikację w języku obcym.
* Grupy 8-12 osobowe.
* Materiały szkoleniowe (o wartości 100 zł).
* Videokonsultacje prowadzone za pośrednictwem Internetu ( każdy z uczestników szkolenia otrzymuje kamerkę internetową i mikrofon do zainstalowania w domu lub pracy)

ZAPISY: 14 luty – 31 marzec 2011.

GRUPY ZAMKNIĘTE (dla uczestników z jednej firmy)
Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011.

* Grupa zamknięta 8-12 osób (na tożsamym poziomie językowym).
* 120 godzin nauki (45 min.) realizowane w dowolnych konfiguracjach dostosowanych do potrzeb Klienta (np. dwa razy w tygodniu po 90 min ; raz w tygodniu po 180 min ).
* Język Obcy do wyboru: angielski, niemiecki, francuski.
* Program szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników (szkolenia branżowe).
* Indywidualny opiekun Klienta ze strony Mission.
* Szkolenie zakończone między narodowym egzaminem TOEIC
* Metoda total immersion (studenci i lektorzy używają wyłącznie języka obcego).
* Nacisk na komunikację w języku obcym.
* Materiały szkoleniowe (o wartości 100 zł).
* Videokonsultacje prowadzone za pośrednictwem internetu (każdy z uczestników szkolenia otrzymuje kamerkę internetową i mikrofon do zainstalowania w domu lub pracy).

ZAPISY: 14 luty – 31 marzec 2011.

Cel szkolenia:
Podniesienie kwalifikacji w zakresie komunikacyjnych umiejętności językowych pracowników sektora mikro, małych przedsiębiorstw związanych z przemysłem czasu wolnego ( branże związane z turystyką, kulturą, rekreacją , sportem)

Rezultaty szkolenia:

Wprowadzenie uczestników w środowisko języka angielskiego z elementami biznesu na danym poziomie zaawansowania.

* Rozwijanie umiejętności profesjonalnej komunikacji w języku obcym w środowisku firmy.
* Podstawy korespondencji biznesowej (m.in. e-mail, notatka służbowa).
* Słownictwo związane z obsługą klienta.
* Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem TOEIC, który potwierdza znajomość języka na danym poziomie zaawansowania.

Cena brutto za osobę za cały pakiet dzięki dofinansowaniu to jedynie:
423,28 zł

W celu uzyskania informacji na temat kursów dofinansowanych zapraszamy na stronę:
www.szkoleniadlaprzedsiebiorstw.pl
Najtańsza oferta na rynku – tylko 3,00 zł za jedną lekcję!

Dokumenty aplikacyjne należy pobrać pod w/w adresem oraz złożyć lub przesłać do siedziby Mission w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 95 w terminie od 14.02 do 31.03.2011.

na podst. informacji Mission A. Litwic P. Rudek Sp. Jawna, ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków NIP: 677-00-74-368, REGON : 351002671