Szkolenie okresowe kierowców

ciężarówki

Szkolenia okresowe skierowane są do osób, które chciałyby świadczyć usługi przewozu osób. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6.09.01 kierowca jest zobowiązany do tego, aby co pięć lat, licząc od daty otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego ich uzyskanie, ukończyć szkolenie okresowe dostosowane do pojazdu, którym przewóz jest wykonywany.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która mieszka na terytorium Polski minimum 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste bądź zawodowe, studiuje od co najmniej 6 miesięcy i jest w stanie przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub jest to osoba, która wykonuje przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski.
Kierowca może odbyć szkolenie w jednej z dwóch form. Może to być kurs okresowy lub szereg zajęć rozciągniętych w czasie 5 lat, który obejmuje program kursu okresowego.

Szkolenie okresowe kierowców prowadzone jest w Ośrodkach Szkoleniowych. Obejmuje zakres działów programowych przeznaczonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

  • C1, C1+E, C i C+E,
  • D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca, który miał przerwę w wykonywaniu transportu drogowego, przez okres uniemożliwiający dopełnienie obowiązku odbycia szkolenia co pięć lat, przed ponownym rozpoczęciem wykonywania przewozu, jest zmuszony do przejścia szkolenia okresowego.

Osoba realizująca transport drogowy pojazdami, dla których konieczne jest posiadanie prawa jazdy przynajmniej 2 kategorii, ma możliwość ukończenia szkolenia okresowego wyłącznie z zakresu 1 bloku programowego.

Szkolenie okresowe kierowców trwa łącznie 35 godzin i jest prowadzone przez Instruktorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz wykładowców, którzy są aktywnie związani z transportem drogowym. Ośrodki szkoleniowe starają się dopasować dni szkoleniowe do wymagań kursantów. Jest także możliwość zorganizowania szkoleń indywidualnych.

Po skończeniu kursu obowiązkiem kursanta jest wymiana prawa jazdy, w celu dodania nowych uprawnień zgodnie z obowiązującymi terminami.