Bądź bezpieczny w pracy – Centrum Szkolenia BHP „Wierzbak”.

Organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Odpowiednio przeprowadzone szkolenie jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników.

Wśród wielu wielkopolskich ośrodków liderem jest Centrum Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Wierzbak” w Poznaniu, które oferuje szkolenia BHP w postaci wykładów połączonych z warsztatami. W czasie trwania szkoleń BHP pracownicy „Wierzbaka” wykorzystują nowoczesne multimedia: filmy i prezentacje, które ułatwiają odbiorcom przyswojenie wiedzy.

Wykładowcy z Centrum Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Wierzbak” są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy. Prowadzący szkolenia BHP to osoby z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących szkoleń BHP: wstępnych dla nowych pracowników oraz okresowych. Obowiązkiem pracowników jest przystąpienie do szkolenia i pozytywne ukończenie tego kursu.

Wstępne szkolenie BHP odbywają osoby rozpoczynające pracę w danym miejscu. Celem tego szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie pracowników z zasadami zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy oraz postępowania podczas sytuacji niebezpiecznej.

Okresowe szkolenia BHP przeznaczone są przede wszystkim dla pracodawców, bowiem to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich podwładnych. Szkolenie to dotyczy również pracowników inżynieryjno-technicznych czy administracyjno-biurowych, ponieważ są oni narażeni na czynniki szkodliwe dla ich zdrowia lub niebezpieczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych zagrożeń zawodowych należą: hałas, stres, promieniowanie optyczne, czynniki mechaniczne, obciążenia termiczne człowieka.

Podczas szkoleń BHP poruszane są zagadnienia z dziedziny ergonomii, ekonomiki pracy, psychologii i medycyny pracy, bezpieczeństwa technicznego, ochrony przeciwpożarowej itd. Centrum „Wierzbak” dysponuje sprzętem audio-wideo, salą wykładową oraz profesjonalną kadrą dydaktyczną. Każde szkolenie BHP kończy się egzaminem oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.