Regulamin serwisu Publikus.pl

Publikuj w serwisie Publikus.pl i ciesz się jego zaletami. Pamiętaj o podstawowych zasadach i nie wahaj się kontaktować z redakcją, jeśli masz wątpliwości.

Teksty, które mają szansę ukazać się na naszych łamach powinny być długości co najmniej 2000 znaków. Maksymalnie jeden link w treści. Możemy dodać linka do innych witryn.
Nigdy nie publikujemy tekstów identycznych, jak w innych serwisach internetowych.
Jeśli chcesz wstawić informację obecną w innych portalach, skorzystaj z płatnej opcji.
Warto do artykułu dołączyć obrazek / ilustrację.

W skrócie – z artykułów Publikus.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons – Attributions + No derivative works, tzn.
Uznanie autorstwa (ang. Attribution) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
Bez utworów zależnych (ang. No derivative works) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Przeczytaj pełny regulamin

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Publikus.pl, zwanego dalej Serwisem oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
2. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez zobowiązań. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie, typu: kopiowanie artykułów czy rejestracja w Serwisie jako Autor, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptując zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.
3. Autorzy (zwani dalej Autorami) mają prawo umieszczać artykuły oraz informacje prasowe własnego autorstwa w Serwisie.
4. Publikując materiały w Serwisie Autor zezwala na kopiowanie ich przez inne osoby pod warunkiem zachowania ich formy i treści (wraz ze stopką autorską i aktywnymi hiperłączami).
5. Publikując swoje artykuły w Serwisie Autor zgadza się na umieszczenie w nich i ich okolicy reklamy kontekstowej.
6. Właściciele Stron WWW (zwani dalej Właścicielami Stron) mają prawo umieszczać artykuły z zasobów Serwisu na swoich stronach WWW, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych (ezinach, newsletterach, biuletynach, magazynach, gazetkach elektronicznych, ebookach).
7. Autorzy, Właściciele Stron i inne osoby przeglądające zasoby Serwisu zwani są dalej Użytkownikami.
8. Administratorzy i osoby odpowiedzialne za funkcjonalność serwisu zwani są dalej Właścicielami Serwisu.

§2 PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest umieszczanie artykułów przez Autorów i ich przedruk przez Właścicieli Stron i inne podmioty.
2. Autorzy mogą zamieszczać w serwisie artykuły wraz z linkami. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
3. Użytkownicy mogą kopiować i publikować w niezmienionej formie w swoich serwisach lub publikacjach artykuły zamieszczone przez Autorów.
4. W przypadku publikacji materiałów w wydawnictwach nieumożliwiających klikania w linki należy zachować niezmienioną formę artykułu, podać informacje o Autorze i źródle, a adresy WWW użyte w artykule umieścić pod artykułem.

§3 KORZYSTANIE Z SERWISU

A. AUTORZY

1. Umieszczając artykuł Autor oświadcza, że jest jego autorem lub ma prawa do jego publikacji.
2. Jeżeli autorem jest inna osoba, informacja o tym musi być umieszczona widocznym miejscu. Najlepiej w stopce autorskiej.
3. Artykuły powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Artykuły podpisane adresami WWW lub niestosownymi nazwami nie będą publikowane.
4. Nie publikujemy artykułów zawierających treści rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, obraźliwe, wulgarne. Artykuły nie mogą promować broni, narkotyków, nikotyny, alkoholu i używek oraz niestosownych usług.
5. Nadesłane teksty nie mogą być natarczywą, bezpośrednią reklamą usług, towarów, produktów czy firm.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redaktorskich w nadesłanych materiałach, dodania linków w artykule oraz niepublikowania artykułów, co do których zachodzi podejrzenie złamania praw autorskich, niedbale napisanych i krótszych niż 1500 znaków.
7. W przypadku plagiatu, naruszenia własności intelektualnych osób trzecich lub innej formy naruszenia prawa konto Użytkownika może zostać zablokowane do wyjaśnienia lub usunięte oraz wyciągnięte dalsze prawne konsekwencje. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych Osób.
8. Zdjęcia nie mogą przekraczać rozmiaru 200kb i nie mogą przedstawiać niedozwolonych treści (w szczególności rasistowskich, pornograficznych, nazistowskich, fanatycznych, obraźliwych, wulgarnych). Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

B. WŁAŚCICIELE STRON

1. Właściciele Stron mają prawo kopiować i umieszczać artykuły z Serwisu na swoich stronach i publikacjach. Można dostosować wygląd czcionki artykułu do strony Wydawcy.
2. Zabrania się Właścicielom Stron nanoszenia modyfikacji w pobranych artykułach.
3. Właściciele Stron zobowiązują się umieścić wraz z artykułem jego tytuł, dane autora i stopkę autorską.
4. Właściciele Stron mają obowiązek zadbania o identyczne formatowanie artykułu i umieszczenie aktywnych hiperłączy.
5. Zezwala się na umieszczenie w publikowanym artykule tematycznie związanej grafiki. Grafika jednak nie może być łączem WWW i nie może wprowadzać w błąd czytających. O fakcie dołączenia grafiki nieobecnej w oryginalnej publikacji należy poinformować czytelników.
6. Zezwala się usunąć niedziałające łącze z pobieranego artykułu. Jeżeli link nie działa lub wywołuje błąd można go deaktywować.
7. Właściciele Stron są zobowiązani do umieszczenia pod artykułem aktywnego linku do Serwisu – „Artykuł pochodzi z Publikus.pl”.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań, Właściciele Serwisu nie odpowiadają za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Autorów, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2. Właściciele Serwisu dołożą wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały bez zakłóceń, lecz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w Serwis.
3. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami, opiniami o Serwisie i innych.
4. Akceptując regulamin Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu ofert handlowych i innych powiadomień.
5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właścicieli Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Dodaj informację teraz

NAPISZ DO NAS I ZAŁÓŻ KONTO >>

Sprawdź również oferty pozycjonowania w Małopolsce