Piszesz gwarą z Kujaw i Mazowsza? Weź udział w konkursie

Konkurs „Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej” to okazja do wygrania nagród za dzieła literackie napisane gwarą z Kujaw i Mazowsza – utwory dziennikarskie, wiersze, opowiadania, rozprawki, eseje i wywiady. Czas na zgłoszenia do do 28 września.

W konkursie mogą wziąć udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Finał konkursu i wręczenie nagród już 13 października podczas 7. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku pod Płockiem.

Konkurs organizuje Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Więcej na http://www.pojezierzegostyninskie.pl/index.php?p=16&i=207

REGULAMIN 7. EDYCJI KONKURSU „GWARA BOGACTWEM ZIEMI KUJAWSKIEJ I MAZOWIECKIEJ”

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w konkursie organizowanym w ramach 7. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”. Konkurs odbywa się pod patronatem Wojewody Mazowieckiego.

§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego,
zwane dalej Organizatorem.
1. Celem konkursu jest:
? upowszechnianie wiedzy na temat roli języka w zachowaniu kultury i tożsamości
narodowej,
? inspirowanie twórczości literackiej,
? ukazywanie piękna ziemi kujawskiej i mazowieckiej.

§ 2.
Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych
i średnich bez względu na profil szkoły, jak również osoby dorosłe, które nie uczęszczają
do szkół.

§ 3.
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie oryginalnego, niepublikowanego utworu
literackiego (dziennikarskiego), poświęconego regionowi Kujaw i Mazowsza w terminie
do 28 września 2012 roku pod adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck wraz z podpisanym oświadczeniem,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Utwory należy opatrzyć godłem i datą urodzenia, a w zamkniętej kopercie podać dokładny
adres i numer telefonu. W przypadku uczniów gimnazjów i szkół średnich należy określić
szkołę i klasę.
3. Utwory (wiersze, opowiadania, rozprawki, eseje, wywiady itp.) nie mogą przekroczyć 3000
znaków.
4. Liczba utworów nadesłanych przez jednego uczestnika konkursu nie jest ograniczona.
5. Mile widziana jest gwara kujawska i mazowiecka.

§ 4.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: młodzież i dorośli.
2. Oceny utworów konkursowych dokona profesjonalne jury.
3. Jury zastrzega sobie decyzję, co do podziału nagród.

§ 5.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 października 2012 roku.
2. Autorzy nagrodzonych utworów zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie
i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 13 października 2012 r.
podczas 7. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka
do Oberka”.

§ 6.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych
i wyróżnionych utworów w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach
i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo.
2. Organizator nie zwraca utworów konkursowych.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i kosztów przesyłki.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, jej zniszczenie
lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim).
5. Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator.

Weźmiecie udział w konkursie?