Problem z pewnością siebie i nieśmiałością

W teraźniejszych latach nieśmiałość bardzo często utrudnia życie. Teraźniejszy świat promuje ludzi pewnych siebie, umiejących pokazać swoje możliwości w każdej sytuacji.

Nieśmiałością określa się specyficzny stan psychiczny, występujący głównie w chwili kiedy jesteśmy poddawani ocenie. Nieśmiałość objawiać się może na parę sposobów. W dużej mierze ludzie nieśmiali w sytuacjach kryzysowych czują zakłopotanie, lęk i skrępowanie. Nie są w stanie być na luzie, nie umieją płynnie się wypowiedzieć lub wykonać nawet stosunkowo prostych czynności. Opisanym wcześniej symptomom towarzyszą również charakterystyczne dla stanu napięcia nerwowego objawy somatyczne jak np. drżenie rąk, niekontrolowane napięcie mięśni najczęściej twarzy, itd. Konsekwencją nieprzyjemnych odczuć wynikających z nieśmiałości bardzo często bywa świadome lub podświadome omijanie sytuacji, które nas stresują. Ludzie nieśmiali często izolują się z życia towarzyskiego.

Bardzo trudno o zwięzły i jednoznaczny wykaz powodów występowania braku śmiałości. Przede wszystkim warto podkreślić, że każdy z nas jest pewnego rodzaju nieśmiały – wielu obawia się pewnego rodzaju zdarzeń niektóre  okoliczności powodują małe bądź duże zakłopotanie. Problem jest wtedy kiedy zamiast naturalnych hamulców, mamy do czynienia z nieśmiałością chorobliwą.

Każdy z nas jest nieśmiały w określonych sytuacjach i nie ma w tym nic dziwnego o tyle nieśmiałość ciągła jest zaburzeniem, które w wielu okolicznościach utrudnia lub nawet uniemożliwia normalne egzystowanie.

Przyczyny występowania ciągłej nieśmiałości są różne. Najczęściej mówi się w tym przypadku o niskiej samoocenie, wysokich wymaganiach stawianych przez samego siebie lub przez innych ludzi, przykrych sytuacjach z przeszłości, a także o elementach wrodzonych.

Większość z nas w pewnym stopniu na co dzień walczy z nieśmiałością. Dla osób pewnych siebie i rozrywkowych oznacza to zabawę i sprawdzanie się w różnych mniej lub bardziej ważnych sytuacjach. Dla osób bardziej skrytych, każda próba przezwyciężenia nieśmiałości to niemalże walka o wszystko.

Niezależnie od tego, czy nieśmiałość dokucza nam w trakcie wystąpień publicznych, konfrontacji z innymi ludźmi czy w innych okolicznościach, warto z nią walczyć.

Podstawowym i współcześnie jednym z najlepszych sposobów na wyjście z nieśmiałości są ćwiczenia z zakresu NLP. Warto pamiętać jednak o tym, że nie każdy z nas powinien być ekstrawertykiem. Oczywiste jest, że wielu z nas ma sporo mniejszy temperament. Nie poddawajmy się presji ludzi, która obliguje nas do bycia wbrew samemu sobie.