Articles Posted in the " ctl " Category

  • CTL Logistics GmbH dla Konrad Zippel Intermodal GmbH

    CTL Logistics GmbH dla Konrad Zippel Intermodal GmbH

    Spółka CTL Logistics GmbH, należąca do Grupy CTL Logistics i niemiecka spółka Konrad Zippel Intermodal GmbH łączą siły. Od początku 2012 roku obie firmy specjalizujące się w przewozach o skomplikowanym łańcuchu logistycznym, wspólnie rozpoczną obsługę przewozów z Hamburga i Bremerhaven do terminali w Büna oraz Wustermark w Niemczech. Partnerzy zawarli wieloletnią umowę na przewozy towarów między […]


  • CTL Logistics – nowy rynek Białoruś

    CTL Logistics – nowy rynek Białoruś

    CTL Logistics rozwija współpracę z Kolejami Białoruskimi w ramach wspólnego obsługiwania białorusko-polskiego terminala BielPolLogistics mieszczącego się w obwodzie grodzieńskim. To zapowiedź dłuższej współpracy na szeroką skalę. CTL Logistics jest największym polskim przewoźnikiem prywatnym, który przez wschodnią granice przewozi towary pochodzące z Rosji.