Articles Posted in the " matura " Category

  • Do you speak English? Czyli dlaczego dobrze pójść na kurs z angielskiego

    Do you speak English? Czyli dlaczego dobrze pójść na kurs z angielskiego

    Angielski to najpowszechniejszy język na świecie. Porozumiewają się nim miliony ludzi, w związku z czym łatwiejsza jest komunikacja pomiędzy obywatelami odmiennych krajów. W związku z tym opisywany język stał się jednym z zalecanych przedmiotów w szkole, a nawet chętnie zaznajamiają się z nim dzieci, które jeszcze do szkoły nie uczęszczają.