Articles Posted in the " spedycje " Category

  • Transport w Polsce, ciągle rozwój?

    Transport w Polsce, ciągle rozwój?

    Rozwój transportu w Polsce najlepiej pokazać poprzez statystyki opublikowane przez GUS w ostatnich kilku miesiącach. Szczególnie ciekawe jest opracowanie „transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009”, stanowiące syntetyczne podsumowanie stanu branży. Spróbujmy zacytować kilka licz z tego raportu aby zobrazować jak ważkie to dane.