Zapisz się na Letnią Szkołę Wyszehradzką 2011 w Krakowie

10. Letnia Szkoła Wyszehradzka już w lipcu. Organizator wystosował zaproszenie do składania aplikacji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2011. W szkole mogą wziąć udział studenci, doktoranci i osoby pracujące. Kolejne edycje Letniej Szkoły Wyszehradzkiej podejmują najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej i Europy, rozważane w kontekście zagadnień o charakterze globalnym. Program Szkoły realizowany jest w formie wykładów, debat, seminariów, warsztatów, prowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja realizowana będzie w Krakowie w dniach 8 – 16 lipca 2011 roku. Większość zajęć prowadzona jest w Willi Decjusza, zabytkowym zespole pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej w Krakowie. Organizowane są też wizyty studyjne w Krakowie i Małopolsce. Uczestnicy Letniej Szkoły poznają wówczas regionalne i ogólnopolskie dziedzictwo kulturowe.

Program Letniej Szkoły 2011

Wśród najważniejszych tematów:

 • polskie Przewodnictwo w Radzie UE z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń czeskich i węgierskich,
 • 20-lecie Grupy Wyszehradzkiej – podsumowanie i ocena jej funkcjonowania,
 • perspektywy współpracy wyszehradzkiej,
 • budżet UE i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego tej części Europy,
 • perspektywiczna ocena transformacji społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie i poszczególnych krajach,
 • Partnerstwo Wschodnie,
 • bezpieczeństwo energetyczne w regionie,
 • udział krajów regionu w misjach stabilizacyjnych,
 • dyplomacja kulturalna,
 • zmiany demograficzne związane z nowymi zjawiskami migracyjnymi,
 • kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych a nowe fale ekstremizmu w regionie,
 • „zagarnięcie Europy” przez prawicę,
 • nowe pokolenie inteligencji zaangażowanej społecznie,
 • zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej,
 • rola i miejsce mediów we współczesnym świecie,
 • kultura współczesna Polski i krajów sąsiadujących.

Ważnym punktem programu będzie inauguracja Szkoły poświęcona Przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej. Niezwykle ważne będzie uwzględnienie wcześniejszych doświadczeń, priorytetów, konkluzji i specyfiki perspektywy naszych partnerów w ramach tzw. Prezydencji: czeskiej i węgierskiej. W debacie wezmą udział Ambasadorowie Czech, Słowacji, Węgier, oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zgłoszenia do Letniej Szkoły

Udział w Letniej Szkole Wyszehradzkiej jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt podróży do i z Krakowa, koszt własnego ubezpieczenia i opłatę rejestracyjną.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca 2011.
Rekrutacja:Katarzyna Renes – kasiarenes@villa.org.pl
Formularz zgłoszeniowy na www.villa.org.pl

Letnia Szkoła

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest międzynarodowym interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, realizowanym we współpracy z Fundacją Cracovia Expres – Centrum Węgierskim w Krakowie, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych w Pradze, Centrum Badań Etniczności i Kultury w Bratysławie i Instytutem Euroregio Ukraine w Kijowie, adresowanym do młodych osób z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Do tej pory w Szkołach wzięło udział prawie 450 osób z krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów Europy. Jubileusz to okazja do spotkania z 40-osobową grupą tzw. alumnów – absolwentów poprzednich edycji. Między 3 a 10 lipca podczas warsztatów skoncentrują się na zagadnieniach wcześniej przez nich wskazanych jako najbardziej interesujące w kontekście Szkoły. W dniach 8-10 absolwenci spotkają się z pięćdziesięcioma uczestnikami tej edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Wspólnie uczestniczyć będą w otwartym dwudniowym seminarium, indywidualnie kształtując program i formę odbywanych zajęć. Spotkanie to uświetni uroczysty wieloetniczny Koncert Wyszehradzki.

Koordynacja projektu:Anna Kowalska, Jadwiga Figiel-Stoch, Katarzyna Renes
Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza – www.villa.org.pl
Sponsor strategiczny: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Sponsorzy: BP Europe SE, Siemens Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o.