Influencer marketing to dziedzina, która w ostatnich latach nabrała ogromnej popularności. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych, influencerzy stały się głównym źródłem inspiracji dla konsumentów. Ich zdolność do dotarcia do szerokiego grona odbiorców, wzmacnianie wiarygodności i budowanie zaufania…