Innowacyjność pakietu ERP firmy UNIT4 TETA wyróżniona

Producent systemów informatycznych UNI4 TETA z Wrocławia uzyskał od Politechniki Wrocławskiej opinię o innowacyjności swoich pakietów IT TETA Constellation i TETA Galactica.

– Opinia świadczy zarówno o zaawansowaniu technologicznym naszych systemów oraz ich nowoczesności. Potwierdza, że wpływają one na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw między innymi poprzez ogólną redukcję kosztów utrzymania systemu (Total Cost of Ownership – TCO), podnoszą poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz dostosowują firmy do prawodawstwa unijnego – mówi Tomasz Dobrzański, Dyrektor produktowy w UNIT4 TETA

Opinia o innowacyjności technologii (wg wymogów Ministerstwo Gospodarki) jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii. Dzięki temu otrzymuje on nowy proces lub produkt. Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej w swej opinii powołał się na nowatorskie cechy systemów UNIT4 TETA.

Pakiet ERP TETA Constellation wyróżnia m.in. mechanizm workflow służący do automatyzacji procesów biznesowych, jak również występująca w architekturze systemu TETA Orbita warstwa, która pozwala na tworzenie elementów funkcjonalnych. W TETA Galactica, (premiera w kwietniu br.) producent użyje technologii Silverlight. Zmniejsza ona do minimum transfer danych i daje nowe doświadczenie w interfejsie użytkownika. Webparty i dashboardy dają z kolei swobodę w zarządzaniu wyglądem elementów na stronie.

Technologiczna innowacyjność pakietu ERP TETA Constellation i TETA Galactica potwierdzona przez Politechnikę Wrocławską spełnia warunki uzyskania ulgi podatkowej na inwestycje technologiczne.