Do końca marca rekrutacja do Letniej Szkoły Wyszehradzkiej

Willa Decjusza zaprasza do udziału w 11. edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, skierowanej do studentów, doktorantów oraz młodych profesjonalistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 31 marca 2012 roku.

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, adresowanym do młodych osób z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy (50 osób) zostają wyłonieni w procesie rekrutacji na podstawie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych.

W czasie dwóch tygodni trwania projektu (1-14 lipca) zaplanowane są liczne wykłady, debaty, warsztaty oraz seminaria związane z istotnymi, dla Grupy Wyszehradzkiej i poszczególnych państw, tematami. Zajęcia pozwalają na rozpoznanie aktualnych potrzeb i problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych regionu, rozpatrywanych w perspektywie europejskiej i globalnej. Projekty studenckie realizowane w mniejszych grupach są okazją do nawiązania praktycznej współpracy w międzynarodowym gronie. W czasie weekendu uczestnicy i uczestniczki odkrywają Kraków i Małopolskę, poszukując elementów wspólnej tożsamości. Inauguracja i część zajęć Szkoły jest otwarta dla szerszej publiczności.

Interdyscyplinarny program edukacyjny realizowany jest przez międzynarodową grupę naukowców, znakomitych intelektualistów, ekspertów i praktyków różnych dziedzin. Wśród ekspertów dotychczasowych edycji znaleźli się m.in. prof. Danuta Hübner, prof. Dariusz Rosati, prof. Leszek Balcerowicz, Adam Michnik, Borys Tarasyuk – dwukrotny minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Ideą, jaka przyświeca Letniej Szkole Wyszehradzkiej, jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy społeczeństwami centralnej oraz wschodniej Europy. Nie mniej istotne jest budowanie osobistych więzi, co pozwala skonfrontować z rzeczywistością często powierzchowną wiedzę na temat kultur sąsiednich krajów.
Zajęcia odbywają się na terenie krakowskiej Willi Decjusza, w renesansowym kompleksie pałacowo-parkowym. Uczestnicy ponoszą koszty podróży, ubezpieczenia oraz rejestracji w klubie absolwentów. Szkoła realizowana jest we współpracy z Fundacją Cracovia Expressz z Budapesztu, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Pragi, Centrum Badań Etniczności i Kultury z Bratysławy i Instytutem Euroregio Ukraine z Kijowa.

Elektroniczna rejestracja poprzez stronę internetową: www.visegradsummerschool.org